Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

«Грин Карго Шиппінг» – українська транспортно-логістична компанія, що надає повний спектр послуг з доставки вантажу в будь-яку точку світу. Ми надаємо послуги з надання повного комплексу експедиторських послуг в тому числі сервіс «від дверей до дверей», а також послуги з митного очищення вантажів будь-якої складності. Зазначений комплекс експедиторських послуг включає в себе наземні, морські, повітряні, мультимодальні перевезення, а також послуги зі складування вантажів, розробці оптимальних, для замовника, логістичних схем.
З метою вдосконалення використання ресурсів компанії було прийнято рішення про перехід на сучасну автоматизовану облікову систему. Фахівці компанії ТОВ «Арт Софт» успішно автоматизували ведення бухгалтерського і податкового обліку в нашій фірмі, запровадивши популярне програмне рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України», що дозволяє значно прискорити формування регламентованої звітності, мінімізувати кількість помилок і гарантувати відповідність звітності вимогам Цивільного та Господарського нормативного законодавства України.
Фахівці компанії «Арт Софт» справили впровадження системи на підприємстві; внесли початкові налаштування для роботи з програмою; надали кваліфіковане консультування.

Дана програма автоматизує виконання наступних завдань:

• Бухгалтерський облік:

-банк і каса;
-облік запасів;
-складські операції;
-торгові операції;
-розрахунки з контрагентами;
-розрахунки з підзвітними особами;
-облік основних засобів;
-облік нематеріальних активів;
-облік малоцінних активів;
-розрахунки заробітної плати.

• Податковий облік.

Регламентована звітність.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 30.11.2012 року.

ТОВ «Грін Карго Шиппінг» дякує керівникові і співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

«Грін Карго Шиппінг» – українська транспортно-логістична компанія, що надає повний спектр послуг з доставки вантажу в будь-яку точку світу. Ми надаємо послуги з надання повного комплексу експедиторських послуг в тому числі сервіс «від дверей до дверей», а також послуги з митного очищення вантажів будь-якої складності. Зазначений комплекс експедиторських послуг включає в себе наземні, морські, повітряні, мультимодальні перевезення, а також послуги зі складування вантажів, розробці оптимальних, для замовника, логістичних схем.
Для вирішення завдань автоматизації обліку експедиторської діяльності нами було придбано галузеве програмне рішення «Арт:Експедирування». Вибір обумовлений тим, що функціональні можливості програми найповніше відповідають потребам нашої компанії. Програма розроблена з урахуванням галузевої специфіки та нормативних вимог, що пред’являються до експедиторської діяльності в Україні.
Для виконання підрядних робіт по впровадженню автоматизованої системи ми звернулися до фірми ТОВ «Арт Софт», що зарекомендувала себе як надійного і професійного партнера.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкову настройку параметрів, допомогли заповнити довідники і внести початкові залишки, провели навчання користувачів.
В результаті були впроваджені наступні облікові модулі:

 • Відображення в системі операцій з експедирування з використанням спеціалізованих документів:
  • Замовлення на експедирування вантажу;
  • Закриття робіт з вантажем;
  • Надходження послуг (експедирування);
  • Акт виконаних робіт з експедирування;
  • Рахунок вхідний (експедирування);
  • Рахунок на оплату експедирування;
 • Ведення обліку транзитних платежів;
 • Виконання розрахунків результатів експедиторської діяльності:
  • Розрахунок експедиторської винагороди;
  • Розрахунок витрат на вантаж;
  • Вплив витрат на розрахунок податку на прибуток;
  • Вплив витрат на ПДВ;
  • Інші розрахунки;
 • Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності з бажаними ступенями деталізації та групування даних;
 • Коректне відображення інформації по експедиторській діяльності в бухгалтерському та податковому обліку програми «1С: Бухгалтерія 8 для України»

В результаті впровадження автоматизовані повсякденні операції, що виконуються на робочому місці експедитора. Програма забезпечує ефективне управління транзитними платежами в експедиторській діяльності, автоматизовано проведення складних спеціальних розрахунків і оперативне формування спеціалізованих звітів.
Термін впровадження – 1 місяць.
Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 30.11.2012 року.

ТОВ «Грін Карго Шиппінг» дякує керівникові і співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

• Відповідність потребам організації – 5
• Зручність роботи з програмою – 5
• Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
• Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так