Основним напрямком діяльності компанії ПП «Морське агентство Фортранс-Одеса» є агентське обслуговування суден в портах України.

Перед Замовником стояли завдання по автоматизації регламентованого (бухгалтерського і податкового обліку) і фінансового обліку діяльності з агентування. Визначитися з вибором найбільш відповідних програм Замовнику допомогли фахівці одеського філіалу ТОВ «Арт Софт».

За результатами обстеження для автоматизації регламентованого обліку Замовнику рекомендована типова конфігурація «Бухгалтерія для України».
Функціонал типового рішення добре опрацьований, випробуваний і відшліфований багаторічною практикою, відповідає всім вимогам українського законодавства. Конфігурація «Бухгалтерія для України» забезпечує рішення типових (неспецифічних) завдань бухгалтерського і податкового обліку і підготовки обов’язкової звітності в державні органи та фонди.

Для автоматизації специфічних особливостей оперативного і фінансового обліку діяльності Замовника з агентування суден, на додаток до типової конфігурації, Замовнику рекомендовано до впровадження галузеве тиражне рішення «Арт:Агентування для України»(Розроблено фахівцями компанії ТОВ «Арт Софт»).
Досвід ТОВ «Арт Софт» по автоматизації морських агентств, показав, що спільне використання запропонованих програмних рішень є оптимальним для комплексної автоматизації регламентованого і галузевого обліку для підприємств з даним видом діяльності. Результати з обліку взаєморозрахунків Замовника з судновласниками та портовою службою (в розрізі судів і наданих послуг), виконані в додатковій конфігурації «Арт:Агентування для України», автоматично відбиваються в регламентованому обліку ПП «Бухгалтерія для України».

Для автоматизації обліку взаєморозрахунків морського агентства з судновласниками та портовими службами в розрізі судів і наданих їм послуг на додаток до типової конфігурації впроваджено програмне рішення “Арт:Агентування для України“.

Функціонал програми:
– Ведення бухгалтерського обліку відповідно до стандартів України з урахуванням галузевих особливостей.
– Автоматизація діяльності економіста-розраховувача з обліку послуг, наданих судам, відповідно до вимог галузевої специфіки.
– Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності.
– Реєстрація суден на підході до порту.
– Формування заявок портовим службам на оформлення рахунків.
– Облік вхідних рахунків.
– Облік взаєморозрахунків з судновласниками.
– Облік взаєморозрахунків з портовими службами.
– Розрахунок вартості агентських (субагентських) послуг і оформлення відповідних рахунків.
– Облік особливостей розрахунку податку на додану вартість, характерних для даного виду послуг.
– Формування дисбурсментських рахунків.

Введення в експлуатацію рекомендованих програм знизив трудовитрати персоналу Замовника на виконання складних обчислень і ведення обліку. Мінімізований ризик помилок, усунуто дублювання введення даних, скоротився час на підготовку звітності. Забезпечено прозорість обліку. Точна інформація про фінансовий стан компанії для аналізу і прийняття управлінських рішень надається керівництву Замовника в оперативному режимі.