Основним напрямком діяльності компанії ПП «Морське агентство Фортранс-Одеса» є агентське обслуговування суден в портах України.

Перед Замовником стояли завдання по автоматизації регламентованого (бухгалтерського і податкового обліку) і фінансового обліку діяльності з агентування. Визначитися з вибором найбільш відповідних програм Замовнику допомогли фахівці одеського філіалу 1С: Франчайзі ТОВ «Арт Софт».

За результатами обстеження для автоматизації регламентованого обліку Замовнику рекомендована типова конфігурація «Бухгалтерія для України».
Функціонал типового рішення добре опрацьований, випробуваний і відшліфований багаторічною практикою, відповідає всім вимогам українського законодавства. Конфігурація «Бухгалтерія для України» забезпечує рішення типових (неспецифічних) завдань бухгалтерського і податкового обліку і підготовки обов’язкової звітності в контролюючі державні органи та фонди. Важливою перевагою використання типових конфігурацій фірми 1С є оперативність і своєчасність модифікації програм при змінах законодавства і нормативних актів (в рамках інформаційно-технологічного супроводу 1С: ІТС).

Для автоматизації специфічних особливостей оперативного і фінансового обліку діяльності Замовника з агентування суден, на додаток до типової конфігурації, Замовнику рекомендовано до впровадження галузеве тиражне рішення «Арт:Агентування для України»(Розроблено фахівцями компанії ТОВ «Арт Софт», має сертифікат «1С: Сумісно»).
Досвід 1С: Франчайзі ТОВ «Арт Софт» по автоматизації морських агентств, показав, що спільне використання запропонованих програмних рішень є оптимальним для комплексної автоматизації регламентованого і галузевого обліку для підприємств з даним видом діяльності. Результати з обліку взаєморозрахунків Замовника з судновласниками і портовою службою (в розрізі судів і наданих послуг), виконані в додатковій конфігурації «Арт:Агентування для України», автоматично відбиваються в регламентованому обліку ПП «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України».

Для автоматизації обліку взаєморозрахунків морського агентства з судновласниками і портовою службами в розрізі судів і наданих їм послуг на додаток до типової конфігурації впроваджено програмне рішення “Арт:Агентування для України” (Тиражний продукт з сертифікатом 1С: Сумісно).

Функціонал програми:
– Ведення бухгалтерського обліку відповідно до стандартів України з урахуванням галузевих особливостей;
– Автоматизація діяльності економіста-розраховувача з обліку послуг, наданих судам, відповідно до вимог галузевої специфіки;
– Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності;
– Реєстрація суден на підході до порту;
– Формування заявок портовим службам на оформлення рахунків;
– Облік вхідних рахунків;
– Облік взаєморозрахунків з судновласниками;
– Облік взаєморозрахунків з портовими службами;
– Розрахунок вартості агентських (субагентських) послуг і оформлення відповідних рахунків;
– Облік особливостей розрахунку податку на додану вартість, характерних для даного виду послуг;
– Формування дисбурсментських рахунків.

Введення в експлуатацію рекомендованих програм знизив трудовитрати персоналу Замовника на виконання складних обчислень і ведення обліку. Мінімізований ризик помилок, усунуто дублювання введення даних, скоротився час на підготовку звітності. Забезпечено прозорість обліку. Точна інформація про фінансовий стан компанії для аналізу і прийняття управлінських рішень надається керівництву Замовника в оперативному режимі.