Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

                Компанія ТОВ «Агро-Рені» надає стивідорні послуги, пов’язані з зерновими вантажами. З метою вдосконалення використання ресурсів компанії було прийнято рішення про перехід на сучасну автоматизовану облікову систему. Фахівці компанії ТОВ «Арт Софт» успішно автоматизували ведення бухгалтерського і податкового обліку в нашій фірмі, запровадивши популярне програмне рішення «Бухгалтерія 8 для Украіни», що дозволяє значно прискорити формування регламентованої звітності, мінімізувати кількість помилок і гарантувати відповідність звітності вимогам Цивільного та Господарського нормативного законодавства України.
Фахівці компанії «Арт Софт» справили впровадження системи на підприємстві; внесли початкові налаштування для роботи з програмою; надали кваліфіковане консультування.

Дана програма автоматизує виконання наступних завдань:

 • Бухгалтерський облік:
  • банк і каса;
  • облік запасів;
  • складські операції;
  • торгові операції;
  • розрахунки з контрагентами;
  • розрахунки з підзвітними особами;
  • облік основних засобів;
  • облік нематеріальних активів;
  • облік малоцінних активів;
  • розрахунки заробітної плати.
 • Податковий облік.
 • Регламентована звітність.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 27.11.2013 року.

ТОВ «Агро-Рені» дякує керівникові та співробітників фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5-бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер______________Коршук Галина Іванівна            30.03.16

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

        Компанія ТОВ «Агро-Рені» надає стивідорні послуги, пов’язані з зерновими вантажами. Для вирішення завдань автоматизації обліку експедиторської діяльності нами було придбано галузеве програмне рішення «Арт:Експедирування». Вибір обумовлений тим, що функціональні можливості програми найповніше відповідають потребам нашої компанії. Програма розроблена з урахуванням галузевої специфіки та нормативних вимог, що пред’являються до експедиторської діяльності в Україні.
Для виконання підрядних робіт по впровадженню автоматизованої системи ми звернулися до фірми ТОВ «Арт Софт», зарекомендувала себе як надійного і професійного партнера.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкову настройку параметрів, допомогли заповнити довідники та внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті були впроваджені наступні облікові модулі:

 • Показ в системі операцій з експедирування з використанням спеціалізованих документів:
  • замовлення на експедирування вантажу;
  • закриття робіт з вантажем;
  • надходження послуг (експедирування);
  • акт виконаних робіт з експедирування;
  • рахунок вхідний (експедирування);
  • рахунок на оплату експедирування;
 • Ведення обліку транзитних платежів.
 • Виконання розрахунків результатів експедиторської діяльності:
  • розрахунок експедиторської винагороди;
  • розрахунок витрат на вантаж;
  • вплив витрат на розрахунок податку на прибуток;
  • вплив витрат на ПДВ;
  • інші розрахунки.
 • Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності з бажаними ступенями деталізації та групування даних;
 • Коректне відображення інформації по експедиторської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку програми «Бухгалтерія 8 для України»

В результаті впровадження автоматизовані повсякденні операції, що виконуються на робочому місці експедитора. Програма забезпечує ефективне управління транзитними платежами в експедиторській діяльності, автоматизовано проведення складних спеціальних розрахунків і оперативне формування спеціалізованих звітів.

Термін впровадження – 1 місяць.
Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 20.06.2014 року.

ТОВ «Агро-Рені» дякує керівникові та співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера – 5
 • Рекомендовано чи колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер______________Коршук Галина Іванівна                                                        30.03.16

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

              Компанія ТОВ «Агро-Рені» надає стивідорні послуги, пов’язані з зерновими вантажами. На підприємстві виникла потреба автоматизувати розрахунок заробітної плати та ведення кадрового обліку. Для вирішення цього завдання ми вибрали програмний продукт “Зарплата та управління персоналом для України”.
Для покупки та впровадження цієї програми ми звернулися до компанії ТОВ «Арт Софт», тому що дана компанія має багаторічний досвід по автоматизації обліку на різних виробничих підприємствах і зарекомендувала себе як надійного партнера.
Фахівці компанії «Арт Софт» справили впровадження системи на підприємстві; внесли початкові налаштування для роботи з програмою; надали кваліфіковане консультування.

Використання програми дозволило нам автоматизувати:

 • розрахунок заробітної плати;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • показ нарахованої зарплати та податків у витратах підприємства;
 • облік кадрів і аналізу кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства;
 • планування потреб в персоналі.

Термін впровадження – 1 місяць.
Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 20.01.2015 року.

ТОВ «Агро-Рені» висловлює благодатність керівництву і фахівцям фірми ТОВ «Арт Софт» за високий рівень наданих послуг по автоматизації обліку та управління, професіоналізм і сумлінність при вирішенні поставлених завдань.

Оцінка по 5-бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера – 5
 • Чи рекомендовано  колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер______________Коршук Галина Іванівна                                                                             30.03.16

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук.
Шановний Сергію Владиславовичу!

        Компанія ТОВ «Агро-Рені» надає стивідорні послуги, пов’язані з зерновими вантажами. Для ведення галузевого обліку послуг з агентування керівництвом компанії ТОВ «Агро-Рені» було прийнято рішення про покупку Вашого програмного продукту «Арт:Агентування». Дане рішення обумовлене тим, що фірма ТОВ «Арт Софт» має багаторічний досвід розробок і впроваджень програмних продуктів на платформі 1С на найбільших підприємствах морського транспорту України.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкове налаштування параметрів, допомогли заповнити довідники та внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті впровадження автоматизовані наступні специфічні функції обліку:

 • реєстрація суден на підході до портів;
 • формування заявок портовим службам;
 • взаєморозрахунки з портовими службами;
 • облік вхідних рахунків;
 • облік послуг, наданих судам;
 • розрахунок ПДВ з урахуванням особливостей послуг з агентування;
 • формування дисбурсментських рахунків;
 • розрахунок вартості агентських / субагентських послуг;
 • взаєморозрахунки з судновласниками;
 • формування вихідних рахунків за агентські / субагентські послуги;
 • побудова регламентованих і галузевих звітів.

Досвід практичної роботи з системою підтвердив відповідність функціональних можливостей програми «Арт:Агентування» нашим потребам в автоматизації обліку діяльності з агентування суден. Повсякденна робота бухгалтерів і економістів стала більш ефективною, зросла швидкість обробки операцій. Програма дозволяє спеціалізовані звіти по агентуванню і своєчасно надавати їх керівництву компанії для прийняття управлінських рішень.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 02.07.2014 року.

ТОВ «Агро-Рені» дякує керівникові та співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5-бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера – 5
 • Чи рекомендовано  колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер______________Коршук Галина Іванівна                                               30.03.16