Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

                Компанія ТОВ «Агро-Рені» надає стивідорські послуги, пов’язані з зерновими вантажами. З метою вдосконалення використання ресурсів компанії було прийнято рішення про перехід на сучасну автоматизовану облікову систему. Фахівці компанії ТОВ «Арт Софт» успішно автоматизували ведення бухгалтерського і податкового обліку в нашій фірмі, запровадивши популярне програмне рішення «1С: Бухгалтерія 8 для Украіни», що дозволяє значно прискорити формування регламентованої звітності, мінімізувати кількість помилок і гарантувати відповідність звітності вимогам Цивільного та Господарського нормативного законодавства України.
Фахівці компанії «Арт Софт» справили впровадження системи на підприємстві; внесли початкові налаштування для роботи з програмою; надали кваліфіковане консультування.

Дана програма автоматизує виконання наступних завдань:

 • Бухгалтерський облік:
  • банк і каса;
  • облік запасів;
  • складські операції;
  • торгові операції;
  • розрахунки з контрагентами;
  • розрахунки з підзвітними особами;
  • облік основних засобів;
  • облік нематеріальних активів;
  • облік малоцінних активів;
  • розрахунки заробітної плати.
 • Податковий облік.
  • регламентована звітність.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 27.11.2013 року.

ТОВ «Агро-Рені» дякує керівникові і співробітників фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер______________Коршук Галина Іванівна            30.03.16

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

        Компанія ТОВ «Агро-Рені» надає стивідорські послуги, пов’язані з зерновими вантажами. Для вирішення завдань автоматизації обліку експедиторської діяльності нами було придбано галузеве програмне рішення «Арт: Експедирування». Вибір обумовлений тим, що функціональні можливості програми найповніше відповідають потребам нашої компанії. Програма розроблена з урахуванням галузевої специфіки та нормативних вимог, що пред’являються до експедиторської діяльності в Україні.
Для виконання підрядних робіт по впровадженню автоматизованої системи ми звернулися до фірми ТОВ «Арт Софт», зарекомендувала себе як надійного і професійного партнера.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкову настройку параметрів, допомогли заповнити довідники і внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті були впроваджені наступні облікові модулі:

 • Відображення в системі операцій з експедирування з використанням спеціалізованих документів:
  • Замовлення на експедирування вантажу;
  • Закриття робіт з вантажем;
  • Надходження послуг (експедирування);
  • Акт виконаних робіт з експедирування;
  • Рахунок вхідний (експедирування);
  • Рахунок на оплату експедирування;
 • Ведення обліку транзитних платежів;
 • Виконання розрахунків результатів експедиторської діяльності:
  • Розрахунок експедиторської винагороди;
  • Розрахунок витрат на вантаж;
  • Вплив витрат на розрахунок податку на прибуток;
  • Вплив витрат на ПДВ;
  • Інші розрахунки;
 • Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності з бажаними ступенями деталізації та групування даних;
 • Коректне відображення інформації по експедиторської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку програми «1С: Бухгалтерія 8 для України»

В результаті впровадження автоматизовані повсякденні операції, що виконуються на робочому місці експедитора. Програма забезпечує ефективне управління транзитними платежами в експедиторській діяльності, автоматизовано проведення складних спеціальних розрахунків і оперативне формування спеціалізованих звітів.

Термін впровадження – 1 місяць.
Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 20.06.2014 року.

ТОВ «Агро-Рені» дякує керівникові і співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Рекомендовано чи колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер______________Коршук Галина Іванівна                                                        30.03.16

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

              Компанія ТОВ «Агро-Рені» надає стивідорські послуги, пов’язані з зерновими вантажами. На підприємстві виникла потреба автоматизувати розрахунок заробітної плати і ведення кадрового обліку. Для вирішення цього завдання ми вибрали програмний продукт “1С:Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України”.
Для покупки і впровадження цієї програми ми звернулися до компанії ТОВ «Арт Софт», тому що дана компанія має багаторічний досвід по автоматизації обліку на різних виробничих підприємствах і зарекомендувала себе як надійного партнера.
Фахівці компанії «Арт Софт» справили впровадження системи на підприємстві; внесли початкові налаштування для роботи з програмою; надали кваліфіковане консультування.

Використання програми дозволило нам автоматизувати:

 • розрахунок заробітньої плати;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
 • облік кадрів і аналізу кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства;
 • планування потреб в персоналі.

Термін впровадження – 1 місяць.
Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 20.01.2015 року.

ТОВ «Агро-Рені» висловлює благодатність керівництву і фахівцям фірми ТОВ «Арт Софт» за високий рівень наданих послуг по автоматизації обліку і управління, професіоналізм і сумлінність при вирішенні поставлених завдань.

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано  колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер______________Коршук Галина Іванівна                                                                             30.03.16

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук.
Шановний Сергію Владиславовичу!

        Компанія ТОВ «Агро-Рені» надає стивідорські послуги, пов’язані з зерновими вантажами. Для ведення галузевого обліку послуг з агентування керівництвом компанії ТОВ «Агро-Рені» було прийнято рішення про покупку Вашого програмного продукту «Арт:Агентування». Дане рішення обумовлене тим, що фірма ТОВ «Арт Софт» має багаторічний досвід розробок і впроваджень програмних продуктів на платформі 1С на найбільших підприємствах морського транспорту України.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкове налаштування параметрів, допомогли заповнити довідники і внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті впровадження автоматизовані наступні специфічні функції обліку:

 • реєстрація суден на підході до портів;
 • формування заявок портовим службам;
 • взаєморозрахунки з портовими службами;
 • облік вхідних рахунків;
 • облік послуг, наданих судам;
 • розрахунок ПДВ з урахуванням особливостей послуг з агентування;
 • формування дисбурсментських рахунків;
 • розрахунок вартості агентських / субагентських послуг;
 • взаєморозрахунки з судновласниками;
 • формування вихідних рахунків за агентські / субагентські послуги;
 • побудова регламентованих і галузевих звітів;

Досвід практичної роботи з системою підтвердив відповідність функціональних можливостей програми «Арт:Агентування» нашим потребам в автоматизації обліку діяльності з агентування суден. Повсякденна робота бухгалтерів і економістів стала більш ефективною, зросла швидкість обробки операцій. Програма дозволяє спеціалізовані звіти по агентуванню і своєчасно надавати їх керівництву компанії для прийняття управлінських рішень.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 02.07.2014 року.

ТОВ «Агро-Рені» дякує керівникові і співробітників фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано  колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер______________Коршук Галина Іванівна                                               30.03.16