Директору ТОВ «АРТ СОФТ»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

ТОВ «АМЕТИСТ-ТРАНС» надає послуги з організації вантажоперевезень на території країн Європи, Азії, СНД та України з використанням автомобілів різного типу і тоннажу. Наша компанія також виробляє доставку збірних, негабаритних і великовагових вантажів.
З метою вдосконалення використання ресурсів компанії було прийнято рішення про перехід на сучасну автоматизовану облікову систему. Фахівці компанії ТОВ «АРТ СОФТ» успішно автоматизували ведення бухгалтерського і податкового обліку в нашій фірмі, запровадивши популярне програмне рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України», що дозволяє значно прискорити формування регламентованої звітності, мінімізувати кількість помилок і гарантувати відповідність звітності вимогам Цивільного та Господарського нормативного законодавства України.
Фахівці компанії «АРТ СОФТ» справили впровадження системи на підприємстві; внесли початкові налаштування для роботи з програмою; надали кваліфіковане консультування.

Дана програма автоматизує виконання наступних завдань:

• Бухгалтерський облік:

-банк і каса;
-облік запасів;
-складські операції;
-торгові операції;
-розрахунки з контрагентами;
-розрахунки з підзвітними особами;
-облік основних засобів;
-облік нематеріальних активів;
-облік малоцінних активів;
-розрахунки заробітної плати.

• Податковий облік.

Регламентована звітність.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 05.02.2015 року.

ТОВ «АМЕТИСТ-ТРАНС» дякує керівникові і співробітникам фірми «АРТ СОФТ» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «АРТ СОФТ».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано  колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер
Хохлова І.В.

Директору ТОВ «АРТ СОФТ»
Артеменко С.В.

Лист-відгук.
Шановний Сергію Владиславовичу!

ТОВ «АМЕТИСТ-ТРАНС» надає послуги з організації вантажоперевезень на території країн Європи, Азії, СНД та України з використанням автомобілів різного типу і тоннажу. Наша компанія також виробляє доставку збірних, негабаритних і великовагових вантажів.
Для вирішення завдань автоматизації обліку експедиторської діяльності нами було придбано галузеве програмне рішення «Арт:Експедирування». Вибір обумовлений тим, що функціональні можливості програми найповніше відповідають потребам нашої компанії. Програма розроблена з урахуванням галузевої специфіки та нормативних вимог, що пред’являються до експедиторської діяльності в Україні.
Для виконання підрядних робіт по впровадженню автоматизованої системи ми звернулися до фірми ТОВ «АРТ СОФТ», що зарекомендувала себе як надійного і професійного партнера.
Фахівці фірми «АРТ СОФТ» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкове налаштування параметрів, допомогли заповнити довідники і внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті були впроваджені наступні облікові модулі:

 • Відображення в системі операцій з експедирування з використанням спеціалізованих документів:
  • Замовлення на експедирування вантажу;
  • Закриття робіт з вантажем;
  • Контейнер;
  • Надходження послуг (експедирування);
  • Акт виконаних робіт з експедирування;
  • Рахунок вхідний (експедирування);
  • Рахунок на оплату експедирування;
 • Ведення обліку транзитних платежів;
 • Виконання розрахунків результатів експедиторської діяльності:
  • Розрахунок експедиторської винагороди;
  • Розрахунок витрат на вантаж;
  • Вплив витрат на розрахунок податку на прибуток;
  • Вплив витрат на ПДВ;
  • Інші розрахунки;
 • Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності з бажаними ступенями деталізації та групування даних;
 • Коректне відображення інформації по експедиторській діяльності в бухгалтерському та податковому обліку програми «1С: Бухгалтерія 8 для України»

В результаті впровадження автоматизовані повсякденні операції, що виконуються на робочому місці експедитора. Програма забезпечує ефективне управління транзитними платежами в експедиторській діяльності, автоматизовано проведення складних спеціальних розрахунків і оперативне формування спеціалізованих звітів.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 05.02.2015 року.

ТОВ «АМЕТИСТ-ТРАНС» дякує керівникові і співробітникам фірми «АРТ СОФТ» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «АРТ СОФТ».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Головний бухгалтер
Хохдова И.В.