Компанія ТОВ “Аскет Шиппінг” є провідним підприємством Бердянська і південно-східного регіону України на ринку транспортно-експедиторських послуг та послуг агентування суден.

Діяльність компанії та завдання її обліку мають істотну галузеву специфіку, для рішень яких компанією «Арт Софт» були розроблені та успішно впроваджені галузеві рішення в аналогічних компаніях.

З метою комплексної автоматизації своєї діяльності в компанії були впроваджені та адаптовані програмні продукти:

Типова конфігурація «Бухгалтерія 8 для України» впроваджена без доробок, використовуються підсистеми:

 • облік банківських і касових операцій;
 • розрахунки з контрагентами в гривні та іноземній валюті;
 • облік ТМЦ;
 • облік ОС;
 • облік НМА;
 • нарахування та виплата зарплати, облік руху кадрів;
 • регламентована звітність;

Комплексна автоматизація обліку з використанням «Бухгалтерія 8 для України» знизила трудовитрати на обробку даних і формування регламентованої звітності на всіх ділянках обліку. В результаті реалізації проєкту керівництво морської компанії отримало можливість використовувати вірогідну і оперативну інформацію, контролювати та аналізувати поточну ситуацію за результатами роботи компанії.

Для вирішення облікових і управлінських завдань специфічних для експедиторської компанії в модулі підсистеми«Арт:Експедирування»:

Автоматизовані специфічні розрахунки:

 • розрахунок послуг експедиторської винагороди;
 • розрахунок витрат на вантаж;
 • вплив витрат на розрахунок податку на прибуток;
 • вплив витрат на ПДВ;
 • інші спец. розрахунки.

Використовуються додаткові (Не типові) документи:

 • замовлення на експедирування вантажу;
 • закриття робіт з вантажем;
 • контейнер;
 • надходження послуг (експедирування);
 • акт виконаних робіт з експедирування;
 • вхідний рахунок (експедирування);
 • рахунок на оплату експедирування.

Використовуються спеціальні довідники:

 • види вантажів;
 • види контейнерів;
 • лінії;
 • класи небезпеки вантажів.

Формуються спеціалізовані звіти:

 • накопичені витрати;
 • взаєморозрахунки з посередником (експедирування);
 • доходи (експедирування).

Реалізовано АРМ експедитора.

В результаті впровадження автоматизовані облікові процеси за напрямом діяльності експедиції судів, підвищилася оперативність та інформативність результатів обліку.

В результаті впровадження підсистеми«Арт:Агентування» автоматизований облік взаєморозрахунків морського агентства з судновласниками та портовою службою в розрізі судів і наданих їм послуг. Підсистема забезпечує автоматизацію специфічних функцій обліку, таких як:­

 • реєстрація суден і їх характеристик; ­
 • облік вхідних рахунків; ­
 • облік взаєморозрахунків з судновласниками; ­
 • облік взаєморозрахунків з портовими службами; ­
 • формування дисбурсментських рахунків; ­
 • розрахунок вартості агентських (субагентських) послуг і оформлення відповідних рахунків; ­
 • розрахунок податку на додану вартість з урахуванням особливостей, характерних для послуг з агентування суден;
 • формування спеціалізованих звітів.

В результаті впровадження потреби Замовника в автоматизації обліку послуг з агентування суден задоволені. Зросла швидкість і надійність обробки операцій. Програма дозволяє формувати спеціалізовані звіти, що використовуються керівництвом компанії для аналізу і прийняття управлінських рішень.