Компанія ТОВ «Дніпро-Бугський морский термінал» (ДБМТ) займається транспортною обробкою вантажів, включаючи навантаження і розвантаження вантажів на водному транспорті. Цей вид діяльності має істотну галузеву специфіку. Тому для автоматизації управління та обліку типові програмні рішення вимагають адаптації та розширення функціоналу.
З цією метою в компанії Замовника виконано впровадження автоматизованої системи, що складається з:

Використання типової конфігурації «Управління невеликою фірмою для України» забезпечує повнофункціональний управлінський облік, організацію наскрізного документообігу, можливість роботи через Інтернет (в тому числі по низькошвидкісних каналах).

Інтерфейс програми гнучко налаштовується для кожного користувача відповідно до його функціональних обов’язків, призначеної роллю, індивідуальними настройками.
Додаткова конфігурація «АРТ:Управління стивідорною компанією» розширює можливості типової конфігурації стосовно до галузевої специфіки обліку операцій з експортно-імпортними вантажами та має наступні функціональні блоки:
 • Операції з експорту:
Призначення: реєстрація в системі документів: «План завозу», «Приймальний акт», «Схил» (залізничний, автомобільний), «Доручення на навантаження», «Додаток до доручення на навантаження», «тальманська довідка».
 • Операції з імпорту:
Призначення: реєстрація в системі документів: «План завозу», «Коносамент», «Тальманська довідка», «Наряд на вивантаження», «Видатковий ордер», «Схил» (залізничний, автомобільний), «Вибуття вагонів».
 • Диспетчерська служба:
Призначення: реєстрація в системі документа «Декларація з підходу теплоходів».
 • Розрахунки з вантажовласниками. 
Призначення: Виконання специфічних нарахувань за розрахунками з контрагентами, в тому числі автоматичні нарахування по вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання вантажів.
Спільне використання типового програмного рішення і галузевого рішення забезпечує широкий набір функціональних можливостей і надійність роботи системи автоматизації.

Ретельно пророблений, налагоджений, своєчасно оновлюваний штатний функціонал типової конфігурації доповнюється необхідним замовнику спеціалізованим галузевим функціоналом.

При цьому сукупна вартість цих програм і час, витрачений на автоматизацію, істотно нижче, ніж при розробці не тиражного програмного продукту з необхідними властивостями за індивідуальним замовленням.

Виконані наступні роботи:
 • консультації з вибору програмного забезпечення і варіантів його супроводу;
 • продаж обраних програмних продуктів;
 • доставлення програмних продуктів в офіс замовника;
 • установка програмного забезпечення на комп’ютери замовника;
 • збір і аналіз вимог замовника до автоматизованої паспортної системи;
 • створення інтерфейсів і наборів прав користувачів;
 • технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація);
 • початкові налаштування типового / галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку;
 • введення початкових залишків / допомога при введенні початкових залишків;
 • навчання в групі в офісі замовника.
Роботи з адаптації типового рішення:
Адаптація типової конфігурації під специфіку обліку та управління діяльністю Замовника з транспортного оброблення вантажів на водному транспорті виконана впровадженням додаткової конфігурації«АРТ:Управління стивідорною компанією» (тиражне рішення, розроблене ТОВ «Арт Софт»)
Автоматизовані наступні функції:
 • розрахунки з контрагентами;
 • виробничі операції;
 • моніторинг і аналіз ключових показників діяльності підприємства;
 • аналіз даних і прогнозування;
 • управління складськими запасами;
 • оформлення замовлень покупців;
 • розрахунок нормативної собівартості замовлень;
 • облік продажів ТМЦ;
 • взаєморозрахунки з покупцями;
 • роздрібна торгівля;
 • диспетчеризація вантажоперевезень;
 • оформлення замовлень постачальникам;
 • облік приходу ТМЦ;
 • управління відносинами з постачальниками;
 • формування графіка оплати постачальникам;
 • взаєморозрахунки з постачальниками;
 • діловодство;
 • облік і контроль виконання доручень;
 • облік робочого часу;
 • облік договорів.

 

В якості доповнення до конфігурації «Арт:Управління стивідорною компанією» (спеціалізоване тиражне рішення ТОВ «Арт Софт») було виконано впровадження автоматизованої системи«Арт:Управління зерновим терміналом».

Конфігурація «Арт:Управління зерновим терміналом» може бути легко адаптована до спільного використання з конфігураціями «Управління невеликою фірмою», «Бухгалтерія 8 для України», «Управління торговим підприємством».

Завдяки впровадженню системи «Арт:Управління зерновим терміналом» ми отримали наступні функціональні можливості по кількісно-якісного обліку зерна:

 •  «Операції по надходженню зернових культур»:

Призначення: реєстрація в системі документів: «Приймальний акт», «Схил» (залізничний, автомобільний), «Реєстр ТТН».

Вихідні форми: «Реєстр ТТН ЗХС-3», «Реєстр ТТН ЗХС-4».

 • «Лабораторні операції»:

Призначення: реєстрація в системі документів: «Лабораторний аналіз», «Свідоцтво про якість зерна».

Вихідні форми: «Форма 47», «Журнал лабораторних аналізів».

 •  «Вагова»:

Призначення: Реєстрація в системі документів: «Зважування».

Вихідні форми: «Журнал зважувань» (форма 28,29).

Таким чином, ретельно пророблений, налагоджений, своєчасно оновлюваний штатний функціонал типової конфігурації доповнений необхідним нам спеціалізованим галузевим функціоналом.

Завдяки зробленим доопрацюванням компанія отримала можливість оперативно і правильно вести кількісний і якісний облік зернових культур, реєструвати та аналізувати дані лабораторних досліджень, що істотно полегшило роботу.