Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

Транспортно-експедиторська компанія «Новотіс», надає повний пакет послуг з доставлення будь-яких вантажів морським транспортом в портах України. Основними напрямками нашої діяльності є: агентування, бункерування, експедирування, портова перевалка, фрахтування, а також послуги митного брокера в портах України.
Для ведення галузевого обліку послуг з агентування керівництвом компанії ТОВ «Новотіс» було прийнято рішення про покупку Вашого програмного продукту «Арт:Агентування». Дане рішення обумовлене тим, що фірма ТОВ «Арт Софт», має багаторічний досвід розробок і впроваджень програмних продуктів на найбільших підприємствах морського транспорту України.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкове налаштування параметрів, допомогли заповнити довідники та внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті впровадження автоматизовані наступні специфічні функції обліку:

 • реєстрація суден на підході до портів;
 • формування заявок портовим службам;
 • взаєморозрахунки з портовими службами;
 • облік вхідних рахунків;
 • облік послуг, наданих судам;
 • розрахунок ПДВ з урахуванням особливостей послуг з агентування;
 • формування дисбурсментських рахунків;
 • розрахунок вартості агентських/субагентських послуг;
 • взаєморозрахунки з судновласниками;
 • формування вихідних рахунків за агентські/субагентські послуги;
 • побудова регламентованих і галузевих звітів.

Досвід практичної роботи з системою підтвердив відповідність функціональних можливостей програми «Арт:Агентування» нашим потребам в автоматизації обліку діяльності з агентування суден. Повсякденна робота бухгалтерів і економістів стала більш ефективною, зросла швидкість обробки операцій. Програма дозволяє спеціалізовані звіти по агентуванню і своєчасно надавати їх керівництву компанії для прийняття управлінських рішень.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 28.11.2013 року.

ТОВ «Новотіс» дякує керівникові та співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5-бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

Транспортно-експедиторська компанія ТОВ «Новотіс», надає повний пакет послуг з доставки будь-яких вантажів морським транспортом в портах України. Основними напрямками нашої діяльності є: агентування, бункерування, експедирування, портова перевалка, фрахтування, а також послуги митного брокера в портах України.
Для вирішення завдань автоматизації обліку експедиторської діяльності нами було придбано галузеве програмне рішення «Арт:Експедирування». Вибір обумовлений тим, що функціональні можливості програми найповніше відповідають потребам нашої компанії. Програма розроблена з урахуванням галузевої специфіки та нормативних вимог, що пред’являються до експедиторської діяльності в Україні.
Для виконання підрядних робіт по впровадженню автоматизованої системи ми звернулися до фірми ТОВ «Арт Софт», зарекомендувала себе як надійного і професійного партнера.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкову настройку параметрів, допомогли заповнити довідники та внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті були впроваджені наступні облікові модулі:

 • Відображення в системі операцій з експедирування з використанням спеціалізованих документів:
  • замовлення на експедирування вантажу;
  • закриття робіт з вантажем;
  • контейнер;
  • надходження послуг (експедирування);
  • акт виконаних робіт з експедирування;
  • рахунок вхідний (експедирування);
  • рахунок на оплату експедирування.
 • Ведення обліку транзитних платежів;
 • Виконання розрахунків результатів експедиторської діяльності:
  • розрахунок експедиторської винагороди;
  • розрахунок витрат на вантаж;
  • вплив витрат на розрахунок податку на прибуток;
  • вплив витрат на ПДВ;
  • інші розрахунки.
 • Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності з бажаними ступенями деталізації та групування даних;
 • Коректне відображення інформації по експедиторській діяльності в бухгалтерському та податковому обліку програми «Бухгалтерія 8 для України»

В результаті впровадження автоматизовані повсякденні операції, що виконуються на робочому місці експедитора. Програма забезпечує ефективне управління транзитними платежами в експедиторській діяльності, автоматизовано проведення складних спеціальних розрахунків і оперативне формування спеціалізованих звітів.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 28.11.2013 року.

ТОВ «Новотіс» дякує керівникові та співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так