Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

Транспортно-експедиторська компанія «Новотіс», надає повний пакет послуг з доставки будь-яких вантажів морським транспортом в портах України. Основними напрямками нашої діяльності є: агентування, бункерування, експедирування, портова перевалка, фрахтування, а також послуги митного брокера в портах України.
Для ведення галузевого обліку послуг з агентування керівництвом компанії ТОВ «Новотіс» було прийнято рішення про покупку Вашого програмного продукту «Арт:Агентування». Дане рішення обумовлене тим, що фірма ТОВ «Арт Софт», має багаторічний досвід розробок і впроваджень програмних продуктів на платформі 1С на найбільших підприємствах морського транспорту України.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкове налаштування параметрів, допомогли заповнити довідники і внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті впровадження автоматизовані наступні специфічні функції обліку:

 • реєстрація суден на підході до портів;
 • формування заявок портовим службам;
 • взаєморозрахунки з портовими службами;
 • облік вхідних рахунків;
 • облік послуг, наданих судам;
 • розрахунок ПДВ з урахуванням особливостей послуг з агентування;
 • формування дисбурсментських рахунків;
 • розрахунок вартості агентських / субагентських послуг;
 • взаєморозрахунки з судновласниками;
 • формування вихідних рахунків за агентські / субагентські послуги;
 • побудова регламентованих і галузевих звітів;

Досвід практичної роботи з системою підтвердив відповідність функціональних можливостей програми «Арт:Агентування» нашим потребам в автоматизації обліку діяльності з агентування суден. Повсякденна робота бухгалтерів і економістів стала більш ефективною, зросла швидкість обробки операцій. Програма дозволяє спеціалізовані звіти по агентуванню і своєчасно надавати їх керівництву компанії для прийняття управлінських рішень.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 28.11.2013 року.

ТОВ «Новотіс» дякує керівникові і співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

Транспортно-експедиторська компанія ТОВ «Новотіс», надає повний пакет послуг з доставки будь-яких вантажів морським транспортом в портах України. Основними напрямками нашої діяльності є: агентування, бункерування, експедирування, портова перевалка, фрахтування, а також послуги митного брокера в портах України.
Для вирішення завдань автоматизації обліку експедиторської діяльності нами було придбано галузеве програмне рішення «Арт:Експедирування». Вибір обумовлений тим, що функціональні можливості програми найповніше відповідають потребам нашої компанії. Програма розроблена з урахуванням галузевої специфіки та нормативних вимог, що пред’являються до експедиторської діяльності в Україні.
Для виконання підрядних робіт по впровадженню автоматизованої системи ми звернулися до фірми ТОВ «Арт Софт», зарекомендувала себе як надійного і професійного партнера.
Фахівці фірми «Арт Софт» встановили систему на комп’ютери користувачів, виконали початкову настройку параметрів, допомогли заповнити довідники і внести початкові залишки, провели навчання користувачів.

В результаті були впроваджені наступні облікові модулі:

 • Відображення в системі операцій з експедирування з використанням спеціалізованих документів:
  • Замовлення на експедирування вантажу;
  • Закриття робіт з вантажем;
  • Контейнер;
  • Надходження послуг (експедирування);
  • Акт виконаних робіт з експедирування;
  • Рахунок вхідний (експедирування);
  • Рахунок на оплату експедирування;
 • Ведення обліку транзитних платежів;
 • Виконання розрахунків результатів експедиторської діяльності:
  • Розрахунок експедиторської винагороди;
  • Розрахунок витрат на вантаж;
  • Вплив витрат на розрахунок податку на прибуток;
  • Вплив витрат на ПДВ;
  • Інші розрахунки;
 • Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності з бажаними ступенями деталізації та групування даних;
 • Коректне відображення інформації по експедиторській діяльності в бухгалтерському та податковому обліку програми «1С: Бухгалтерія 8 для України»

В результаті впровадження автоматизовані повсякденні операції, що виконуються на робочому місці експедитора. Програма забезпечує ефективне управління транзитними платежами в експедиторській діяльності, автоматизовано проведення складних спеціальних розрахунків і оперативне формування спеціалізованих звітів.

Термін впровадження – 1 місяць.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 28.11.2013 року.

ТОВ «Новотіс» дякує керівникові і співробітникам фірми «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так