Компанія ТОВ «СМТ Южний Лтд» спеціалізується на наданні транспортно-експедиторських послуг і рішеннях для оптимізації процесу вантажоперевезень. Для успішного виконання своїх функцій ТОВ «СМТ Южний Лтд» має усіма транспортом і зв’язку (включаючи власні УКХ-канали).

ТОВ «СМТ Южний Лтд» є найбільшим в порту «Південний» експедитором і судновим агентом і здійснює агентство судів в портах Південний, Одеса, Іллічівськ, Миколаїв, Херсон, Маріуполь і забезпечує клієнтуру всім комплексом послуг, включаючи митне брокерство, оформлення всіх вантажних документів, розкредитування залізничних накладних, оформлення всіх необхідних видів сертифікатів і декларацій.

Фахівці одеського філіалу ТОВ «Арт Софт» провели з Замовником передпродажні консультації, в ході яких з’ясували його потреби в автоматизації обліку та запропонували до впровадження комплект програм, який є оптимальним для вирішення комплексу задач регламентованого і специфічного галузевого бухгалтерського обліку для підприємств, що займаються агентуванням судів:

– типова конфігурація ПП «Бухгалтерія 8 для України» – для розв’язання типових задач регламентованого (бухгалтерського і податкового) обліку та складання обов’язкової звітності. На регулярній основі підтримується оновлення програмного коду на відповідність законодавчим і нормативним вимогам. Програма забезпечує широке коло можливостей від відображення в обліку первинних документів до автоматичного контролю коректності ведення обліку та аналізу фінансових результатів;

– конфігурація «Арт:Агентування» – програмний продукт розроблений і тиражований фірмою ТОВ «Арт Софт» як доповнення до типової конфігурації ПП«Бухгалтерія 8 для України». Основне призначення продукту – автоматизація управління фінансовою діяльністю компаній, що займаються агентуванням морських суден в частині обліку взаєморозрахунків морського агентства з судновласниками та портовими службами в розрізі судів і наданих їм послуг;

– конфігурація «Арт:Зарплата» – програмний продукт розроблений фірмою ТОВ «Арт Софт» як доповнення до типової конфігурації «Бухгалтерія для України», який розширює можливості розрахунку заробітної плати в типовій конфігурації в частині розрахунку лікарняних і відпускних і обліку робочого часу в табелі (з можливістю нарахувань зарплати на підставі табеля).

Виконані наступні роботи:

 • Консультації по вибору програмного забезпечення і варіантів його супроводу.
 • Продаж обраних програмних продуктів.
 • Доставлення програмних продуктів в офіс замовника.
 • Установка програмного забезпечення на комп’ютери замовника.
 • Збір і аналіз вимог замовника до автоматизованої паспортної системи.
 • Створення інтерфейсів і наборів прав користувачі.
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація).
 • Інтеграція з іншими системами.
 • Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації.
 • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку.
 • Введення початкових залишків/допомога при введенні початкових залишків.
 • Перенесення даних з попередніх систем автоматизації.

Роботи з адаптації типового рішення:

Відповідно до потреб Замовника додатково впроваджені готові програмні рішення, розроблені фахівцями ТОВ «Арт Софт» для розширення функціональних можливостей типової конфігурації ПП «Бухгалтерія 8 для України»:

1) «Арт:Агентування» – спеціалізований тиражний продукт. Основні функціональні можливості програми:

 • Ведення бухгалтерського обліку відповідно до стандартів України з урахуванням галузевих особливостей.
 • Автоматизація діяльності економіста-розраховувача з обліку послуг, наданих судам, відповідно до вимог галузевої специфіки.
 • Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності.
 • Реєстрація суден на підході до порту.
 • Формування заявок портовим службам на оформлення рахунків.
 • Облік вхідних рахунків.
 • Облік взаєморозрахунків з судновласниками.
 • Облік взаєморозрахунків з портовими службами.
 • Розрахунок вартості агентських (субагентських) послуг і оформлення відповідних рахунків.
 • Облік особливостей розрахунку податку на додану вартість, характерних для даного виду послуг.
 • Формування дисбурсментських рахунків.

2) Конфігурація «Арт:Зарплата», функціонал модуля:

 • Розрахунок лікарняних і відпускних для співробітника.
 • Можливість вести облік робочого часу в табелі та нараховувати заробітну плату на підставі табеля.

Автоматизовані наступні функції:

 • Банк і каса.
 • Розрахунки з контрагентами.
 • Товарно-матеріальні цінності.
 • Торговельні операції.
 • Основні засоби.
 • Нематеріальні активи.
 • Розрахунок зарплати та кадровий облік.
 • Завершення періоду.
 • Регламентована звітність.
 • Податковий облік.
 • Фінансовий аналіз.
 • Кадровий облік.
 • Розрахунок зарплати.
 • Регламентована звітність.
 • Облік робочого часу.
 • Оформлення замовлень покупців.
 • Розрахунок нормативної собівартості замовлень.
 • Облік продажів ТМЦ.
 • Формування графіка надходження оплат.
 • Взаєморозрахунки з покупцями.
 • Роздрібна торгівля.
 • Оформлення замовлень постачальникам.
 • Облік приходу ТМЦ.
 • Управління відносинами з постачальниками.
 • Формування графіка оплати постачальникам.
 • Взаєморозрахунки з постачальниками.
 • Облік витрат на виробництво.
 • Розрахунок нормативної собівартості.
 • Розрахунок фактичної собівартості.
 • Облік основних засобів, розрахунок амортизації.
 • Формування галузевої звітності.

Проєкт автоматизації реалізований в повному обсязі та запущений в промислову експлуатацію протягом 2-х тижнів. В рамках проєкту виконані: встановлення та налаштування програм на необхідній кількості робочих місць; перенесена облікова інформація зі старої системи обліку; налаштовані допуски користувачів відповідно до їх функціональних обов’язків і правам; налаштований обмін даними з системою віддаленого управління банківськими рахунками «Клієнт-Банк».

В результаті впровадження Замовник в стислі терміни та за оптимальною вартістю отримав робочу корпоративну систему для автоматизації всіх облікових завдань, включаючи специфічні завдання обліку і побудови галузевих звітів.