Компанія ТОВ «СМТ Южний Лтд» спеціалізується на наданні транспортно-експедиторських послуг і рішеннях для оптимізації процесу вантажоперевезень. Для успішного виконання своїх функцій ТОВ «СМТ Южний Лтд» має усіма транспортом і зв’язку (включаючи власні УКХ-канали).
ТОВ «СМТ Южний Лтд» є найбільшим в порту «Південний» експедитором і судновим агентом і здійснює агентство судів в портах Південний, Одеса, Іллічівськ, Миколаїв, Херсон, Маріуполь і забезпечує клієнтуру всім комплексом послуг, включаючи митне брокерство, оформлення всіх вантажних документів, розкредитування залізничних накладних, оформлення всіх необхідних видів сертифікатів і декларацій.

Фахівці одеського філіалу 1С-Франчайзі ТОВ «Арт Софт» провели з Замовником передпродажні консультації, в ході яких з’ясували його потреби в автоматизації обліку та запропонували до впровадження комплект програм, який є оптимальним для вирішення комплексу задач регламентованого і специфічного галузевого бухгалтерського обліку для підприємств, що займаються агентуванням судів:
– Типова конфігурація ПП «1С:Бухгалтерія 8 для України» – для вирішення типових задач регламентованого (бухгалтерського і податкового) обліку та складання обов’язкової звітності. В рамках договору 1С: ІТС на регулярній основі підтримується оновлення програмного коду на відповідність законодавчим і нормативним вимогам. Програма забезпечує широке коло можливостей від відображення в обліку первинних документів до автоматичного контролю коректності ведення обліку та аналізу фінансових результатів;
– Конфігурація «Арт: Агентування» – програмний продукт розроблений і тиражований фірмою ТОВ «Арт Софт» як доповнення до типової конфігурації ПП«1С:Бухгалтерія 8 для України», нагороджений сертифікатом компанії 1С «Сумісно! Система програм 1С: Підприємство ». Основне призначення продукту – автоматизація управління фінансовою діяльністю компаній, що займаються агентуванням морських суден в частині обліку взаєморозрахунків морського агентства з судновласниками і портовою службами в розрізі судів і наданих їм послуг;
– Конфігурація «Арт: Зарплата» – програмний продукт розроблений фірмою ТОВ «Арт Софт» як доповнення до типової конфігурації «1С:Бухгалтерія для України», який розширює можливості розрахунку заробітної плати в типовій конфігурації в частині розрахунку лікарняних і відпускних і обліку робочого часу в табелі (з можливістю нарахувань зарплати на підставі табеля).

Виконані наступні роботи:

Консультації по вибору програмного забезпечення і варіантів його супроводу
Продаж обраних програмних продуктів
Доставка програмних продуктів в офіс замовника
Установка програмного забезпечення на комп’ютери замовника
Збір і аналіз вимог замовника до автоматизованої паспортної системи
Створення інтерфейсів і наборів прав користувачів
Технічна реалізація специфічних особливостей обліку і управління в системі автоматизації (адаптація)
Інтеграція з іншими системами на базі “1С: Підприємства”
Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації
Початкові налаштування типового / галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
Введення початкових залишків / допомога при введенні початкових залишків
Перенесення даних з попередніх систем автоматизації

Роботи з адаптації типового рішення:

Відповідно до потреб Замовника додатково впроваджені готові програмні рішення, розроблені фахівцями ТОВ «Арт Софт» для розширення функціональних можливостей типової конфігурація ПП «1С:Бухгалтерія 8 для України»: 
1) «Арт: Агентування» – спеціалізований тиражний продукт з сертифікатом 1С: Сумісно. Основні функціональні можливості програми:
• Ведення бухгалтерського обліку відповідно до стандартів України з урахуванням галузевих особливостей;
• Автоматизація діяльності економіста-розраховувача з обліку послуг, наданих судам, відповідно до вимог галузевої специфіки;
• Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності;
• Реєстрація суден на підході до порту;
• Формування заявок портовим службам на оформлення рахунків;
• Облік вхідних рахунків;
• Облік взаєморозрахунків з судновласниками;
• Облік взаєморозрахунків з портовими службами;
• Розрахунок вартості агентських (субагентських) послуг і оформлення відповідних рахунків;
• Облік особливостей розрахунку податку на додану вартість, характерних для даного виду послуг;
• Формування дисбурсментських рахунків.

2) Конфігурація «Арт: Зарплата», функціонал модуля:
• Розрахунок лікарняних і відпускних для співробітника;
• Можливість вести облік робочого часу в табелі і нараховувати заробітну плату на підставі табеля.

Автоматизовані наступні функції:

 • Банк і каса
  Розрахунки з контрагентами
  Товарно-матеріальні цінності
  Торговельні операції
  Основні засоби
  Нематеріальні активи
  Розрахунок зарплати і кадровий облік
  Завершення періоду
  Регламентована звітність
  Податковий облік
  Фінансовий аналіз
  Україна
  Кадровий облік
  Розрахунок зарплати
  Регламентована звітність
  Облік робочого часу
  Оформлення замовлень покупців
  Розрахунок нормативної собівартості замовлень
  Облік продажів ТМЦ
  Формування графіка надходження оплат
  Взаєморозрахунки з покупцями
  Роздрібна торгівля
  Оформлення замовлень постачальникам
  Облік приходу ТМЦ
  Управління відносинами з постачальниками
  Формування графіка оплати постачальникам
  Взаєморозрахунки з постачальниками
  Облік витрат на виробництво
  Розрахунок нормативної собівартості
  Розрахунок фактичної собівартості
  Облік основних засобів, розрахунок амортизації
  Формування галузевої звітності

Проект автоматизації реалізований в повному обсязі і запущений в промислову експлуатацію протягом 2-х тижнів. В рамках проекту виконані: встановлення та налаштування програм на необхідній кількості робочих місць; перенесена облікова інформація зі старої системи обліку (1С: Підприємство 7.7 Бухгалтерський облік для України); налаштовані допуски користувачів відповідно до їх функціональних обов’язків і правам; налаштований обмін даними з системою віддаленого управління банківськими рахунками «Клієнт-Банк».
В результаті впровадження Замовник в стислі терміни і за оптимальною вартістю отримав працюючу корпоративну систему для автоматизації всіх облікових завдань, включаючи специфічні завдання обліку і побудови галузевих звітів.