Компанія ТОВ «Українське морське агентство» займається професійною діяльністю на ринку надання морських послуг в місті Одеса – найбільшому морському центрі і транспортному коридорі України. Компанія надає широкий спектр послуг на судах іноземних судновласників. Висококваліфікований і компетентний персонал докладає всіх зусиль для досягнення успіху у всіх областях морського бізнесу.

Регламентований облік в компанії ТОВ «Українське морське агентство» вівся з використанням «1С: Бухгалтерія для України» системи програм «1С: Підприємство 7.7». Керівництвом було прийнято рішення про перехід на сучасну технологічну платформу «1С: Підприємство 8».

Підприємства морської галузі мають специфічні потреби в автоматизації обліку своєї діяльності, які не можуть бути забезпечені в повному обсязі функціональними можливостями типових програмних рішень.
Компанія 1С: Франчайзі ТОВ «Арт Софт» протягом багатьох років займається автоматизацією портів і морських компаній України, володіє штатом фахівців з глибокими знаннями в цій області і рядом власних розробок тиражних галузевих рішень з сертифікатами «1С: Сумісно». Це забезпечує швидку і якісну автоматизацію морських компаній впровадженням готових програмних продуктів (типових і галузевих), розроблених на технологічній платформі «1С: Підприємство 8».
Замовнику були презентовані і рекомендовані до впровадження:
•Типова конфігурація «Бухгалтерія для України» – рекомендована в якості основної програми обліку. Вирішує завдання регламентованого (бухгалтерського і податкового) обліку та звітності в суворій відповідності до вимог законодавчих і нормативних актів, своєчасно оновлюється в рамках 1С: ІТС;
• Конфігурація «Арт:Агентування для України» –рекомендована в якості додаткової облікової програми. Доповнює функціонал типової програми регламентованого обліку в частині управління фінансовою діяльністю компанії з агентування морських суден. Тиражний ПП, розроблений ТОВ «Арт Софт», має сертифікат «1С: Сумісно»;
• Конфігурація «Арт: Заробітна плата» – доповнює функціонал типової конфігурації «Бухгалтерія для України» в частині табелювання, нарахувань за листками непрацездатності, відпускних (розробка ТОВ «Арт Софт»).Рекомендована Замовнику після його відмови (з посиланням на надмірність і складність функціоналу) придбавати типову конфігурацію «Заробітна плата і Управління Персоналом для України». 

Автоматизацію компанії Замовника виконали фахівці одеської філії ТОВ «Арт Софт».

Для автоматизації специфічних потреб Замовника в автоматизації обліку на додаток до основної типової конфігурації впроваджені:
1) «Арт:Агентування для України» – додаткова конфігурація для автоматизації обліку взаєморозрахунків морського агентства з судновласниками і портовою службами в розрізі судів і наданих їм услуг.Основние функціональні можливості програми:
– Ведення бухгалтерського обліку відповідно до стандартів України з урахуванням галузевих особливостей;
– Автоматизація діяльності економіста-розраховувача з обліку послуг, наданих судам, відповідно до вимог галузевої специфіки;
– Формування управлінської, аналітичної та статистичної звітності;
– Реєстрація суден на підході до порту;
– Формування заявок портовим службам на оформлення рахунків;
– Облік вхідних рахунків;
– Облік взаєморозрахунків з судновласниками;
– Облік взаєморозрахунків з портовими службами;
– Розрахунок вартості агентських (субагентських) послуг і оформлення відповідних рахунків;
– Облік особливостей розрахунку податку на додану вартість, характерних для даного виду послуг;
– Формування дисбурсментських рахунків.

2) «Арт: Заробітна плата» – додаткова конфігурація для автоматизації розрахунків по заробітній платі та їх відображенню в регламентованому (бухгалтерському та податковому обліку. Конфігурація на додаток до типових містить адаптовані під потреби Замовника документи «Табель обліку робочого часу», «Нарахування за листками непрацездатності», «Нарахування відпускних».

Впроваджений комплекс програмних рішень відповідає потребам Замовника в автоматизації обліку. Результати розрахунків, виконані в додаткових конфігураціях, автоматично коректно відображаються в регламентованому обліку основної конфігурації «Бухгалтерія для України». Знизилися трудовитрати персоналу на виконання складних фінансових нарахувань, ведення облікових операцій і підготовки регламентованих і аналітичних звітів. Виключена необхідність дублювати дані, знизився ризик помилок.
Інформація про фінансовий стан справ доступна керівництву Замовника в оперативному режимі і в зручному для аналізу вигляді, що є необхідною умовою прийняття своєчасних і якісних управлінських рішень.