Директору ТОВ «Арт Софт»

Артеменко С.В.

Лист-відгук

Шановний Сергію Владиславовичу!

Для якісного управління процесами приймання, зберігання, підробітки та відвантаження зернових на елеваторі у ТОВ «Віста-К» виникла необхідність в автоматизованій системі управління і обліку. Для розробки спеціалізованої системи в якості партнера ми вибрали 1С: Франчайзі ТОВ «Арт Софт», зарекомендували себе як надійного і професійного партнера.

Для реалізації наших потреб була обрана галузева конфігурація «Арт: Елеватор» на платформі «1С: Підприємство 8.3».

Вибір даного програмного продукту дозволив, з мінімальними витратами часу організувати облік операцій приймання, підробітку, зберігання, відвантаження зерна.

Фахівцями фірми «Арт Софт», було проведено впровадження програмного продукту, навчання і консультування персоналу.

В результаті були впроваджені наступні облікові модулі:

 • Реєстрація надходження зерна залізницею і автомобільним транспортом:

-Реєстрація зважування авто- і залізничними вагами;

-Штамп (візування);

-Реєстри ТТН (товарно-транспортних накладних);

-Можливість обліку якості за середньодобовим зразком і по кожній партії;

-Реєстрація складської квитанції;

 • Переоформлення з одного власника на іншого:

-Відображення в обліку;

-Реєстрація акта розрахунку;

 • Відвантаження:

-Реєстрація лабораторних аналізів;

-Формування товарно-транспортних накладних (ТТН);

-Формування акту розрахунку;

 • Облік технологічних операцій із зерном:

-Очищення;

-Сушка;

-Автоматичний розрахунок і розподіл між власниками зерна;

 • Зачистка силосів

-Реєстрація актів зачистки з можливістю автоматичного розрахунку;

-Облік станів актів зачистки (відправлено, розглянуто, відхилено, затверджено) за результатами взаємодії з ДХІ, з можливістю отримання звітів;

 • Облік послуг

-Облік послуг в різних документах обліку (зі зберігання зерна, переоформленню, зважування);

-Формування рахунків на оплату, документів на реалізацію, актів надання послуг;

 • Облік в лабораторії

-Реєстрація лабораторних аналізів;

-Облік нормативних документів;

-Можливість автоматичного визначення класу зерна;

 • Комплект звітів згідно з інструкцією ДХІ

Автоматизовані наступні робочі місця (АРМ):

 1. АРМ вагаря;
 2. АРМ лаборанта;
 3. АРМ економіста по взаєморозрахунках з власниками зерна;
 4. Бухгалтерський облік;
 5. Податковий облік;
 6. Розрахунок заробітної плати.

У стислі терміни був успішно виконаний проект по комплексній автоматизації обліку на нашому підприємстві і вирішені поставлені завдання:

 • Проводити реєстрацію рухів в обліковій системі;
 • Виписувати первинні документи;
 • Отримувати оперативні дані по заготівлі та руху зерна;
 • Проводити розрахунок ваги для видачі або переоформлення на підставі даних КЯО;
 • Виробляти зачистку (інвентаризацію) складів, складати акти розрахунку і зачистки;
 • Аналізувати звітність про виробничу діяльність;
 • Автоматично формувати реєстри, галузеву звітність;
 • Вести бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності та автоматично отримувати актуальні регламентовані звіти;
 • Отримувати автоматичний розрахунок курсової різниці і правильно вести взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті;

Термін впровадження – 1,5 місяця.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 01.06.2016 року.

ТОВ «Віста-К» дякує керівникові і співробітникам ТОВ «Арт Софт» за якісну роботу, професіоналізм і терпіння. Ми сподіваємося продовжити співпрацю і якщо нам будуть потрібні додаткові доопрацювання ми без сумнівів звернемося до партнера, в якому ми впевнені на 100% – до фірми «Арт Софт».

Оцінка по 5 бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера «1С» – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

«06» листопада 2016