Директору ТОВ «Арт Софт»
Артеменко С.В.

Лист-відгук
Шановний Сергію Владиславовичу!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зерновий термінал Ніка-Тера» висловлює Вам і Вашій компанії подяку за професійно виконану роботу по впровадженню на нашому підприємстві програмного продукту«Арт:Управління зерновим терміналом».

У 2015 році була завершена реалізація широкомасштабного проєкту з будівництва нового зернового елеватора силосного типу. В результаті зерновий термінал «Ніка-Тера» має у своєму складі сучасний елеватор силосного типу, що складається з 14 силосів місткістю 170 тис.т. з технологічними лініями прийому автомобільного та залізничного транспорту, відвантаження на автомобільний і залізничний транспорт, підробітки та сушіння зерна та відвантаження на водний транспорт.

Після реалізації зазначеного проєкту перед підприємством гостро стало питання про необхідність автоматизації роботи зернового термінала. Для розв’язання цього питання ми звернулися до фірми «АРТ СОФТ», яка має великий досвід автоматизації роботи портів та елеваторів. Було прийнято рішення впроваджувати продукт «Арт:Управління зерновим терміналом», розроблений фахівцями фірми на базі програмного продукту «Управління невеликою фірмою».

В результаті впровадження автоматизовані всі необхідні функції кількісно-якісного обліку (КЯО), а саме:

1. Облік надходження, зберігання, відвантаження та переоформлення зернових культур:

 • організована підсистема прохідної для реєстрації транспортних засобів та документів по цілі прибуття (згодом через підсистему ведеться облік ТЗ на території, реєстрація виїздів, друк пакету документів);
 • при прийманні можливе управління урахуванням кількості культури, що надходить, по постачальниках через “Розпорядження на надходження запасів”;
 • при відвантаженні здійснено контроль за залишками по “Наказам на відвантаження”;
 • рух транспорту знеособлено за допомогою штрих коду, розроблені підбори по штрих коду і зв’язок зі сканерами;
 • формування Реєстрів ТТН на приймання та відвантаження.

2. Введення ваги з автомобільних ваг:

 • запущений АРМ вагаря, що автоматизує функції вагової – бруттовка/таровка;
 • організовано зв’язок з ваговим обладнанням.

3. Реєстрація лабораторних аналізів зерна з фіксацією основних і додаткових показників:

 • запущений АРМ лаборанта для фіксування експрес-аналізів, реєстрації вологості та розміщення по місцях зберігання при прийманні;
 • автоматизовано візування культури, що проходить;
 • при відвантаженні через АРМ фіксуються аналізи відвантаження, можливість вказівки місця відвантаження.

4. Облік підробітку зерна до базових показників, розподіл відходів 1 – 3 категорії між власниками.
5. Нарахування і розрахунок послуг наданих контрагенту.
6. Формування управлінських звітів для повного контролю всіх процесів на підприємстві.
7. Формування Актів розрахунку та Актів зачистки.
8. Вивантаження складських квитанцій до Державного реєстру.
9. Візуалізація силосної дошки з можливістю інтерактивних переміщень.
10. Формування регламентованих форм звітності друкованих форм відповідно до інструкції №661 (форма №№ 28, 29, 36, 37 та ін.).

Зараз впровадження ПП «Арт:Управління зерновим терміналом» виконано в повному обсязі. Автоматизовано 11 робочих місць. Програмний продукт введений в промислову експлуатацію з 24.11.2015 р.
В результаті впровадження досягнуті поставлені цілі по автоматизації діяльності терміналу. Система забезпечує високий рівень автоматизації ведення обліку, оформлення всіх необхідних первинних документів, обліку зерна, навантаження і розвантаження суден, а також оперативна побудова звітів, надання актуальної інформації в усіх напрямках діяльності керівництва терміналу.

Компанія ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Тера» висловлює подяку керівництву і фахівцям фірми «АРТ СОФТ» за високий рівень наданих послуг по автоматизації обліку та управління, професіоналізм і сумлінність при вирішенні поставлених завдань.

Оцінка по 5-бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації – 5
 • Зручність роботи з програмою – 5
 • Оцінка якості роботи партнера – 5
 • Чи рекомендовано колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності – Так

Начальник виробництва
ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Тера»                                                       Бобов І.П.

04.04.2016