ТОВ «Ерант» має багаторічний досвід роботи в сфері транспортно-експедиційного обслуговування, організації перевезення залізничним транспортом зернових культур та інших вантажів в державному і міждержавному співтоваристві з межами Одеської, Придніпровської, Південно-Західної, Південної та Львівської залізниць.

Головною метою компанії є надання оптимального портфеля транспортно-експедиційних послуг на українському ринку із забезпеченням максимальної надійності і високої якості в обслуговуванні клієнтів.

В кінці 2016 року компанія «Ерант» стала першою транспортно-експедиційної компанією в Україні, яка пройшла сертифікацію GMP +, що тепер дає можливість компанії організовувати перевезення залізничним транспортом в країни Євросоюзу та інших держав з дотриманням міжнародних вимог.

Зростання обсягу залізничних перевезень, розширення спектра послуг, що надаються нашою компанією, викликали необхідність автоматизації вирішення завдань з управління перевезеннями. Для оперативного управління необхідна актуальна інформація:

– по вагонам і вантажам;
– вантажовідправникам та вантажоодержувачам;
– заявкам на транспортно-експедиційне обслуговування і фактичним показникам їх виконання;
– тарифам на перевезення і додатковим послугам українських залізниць;
– стану вагонів, їх дислокації, технічним параметрам.

Вирішення питання автоматизації обліку транспортно-експедиційних послуг було вирішено здійснювати на базі програмного продукту «Арт: Залізнична Логістика Ultimate», розробленого фахівцями компанії «Арт Порт». Перевагою даного продукту є можливість інтегрувати доступ до даних українських залізниць в інформаційну систему підприємства.

Крім того, перед розробниками було поставлено завдання:
– автоматична прив’язка залізничних накладних до заявок на перевезення;
– обмін з конфігурацією «1С: Бухгалтерія для України 2.0″.
Фахівці ТОВ «Арт Порт» провели передпроектне обстеження особливостей нашої діяльності, вивчили потреби і побажання до нової системи обліку транспортно-експедиційних послуг, встановили систему на сервері і робочих місцях, справили її налаштування та необхідні програмні доопрацювання, навчили співробітників роботі в системі.

В результаті впровадження ми отримали програмний продукт, який дозволив автоматизувати основні функції обліку транспортно-експедиційних послуг, зробити весь процес простим і наочним, скоротити час обробки інформації та документів, звести до мінімуму фактор людських помилок.

В ході впровадження даного продукту були виконані наступні роботи:
– автоматична прив’язка залізничних накладних до заявок на перевезення;
– прив’язка кілька заявок для однієї залізничної накладної до кожного вагону окремо;
– розробка механізму розподілу вагонів по заявкам в разі наявності відкритих заявок з однаковими ключовими параметрами;
– обмін з конфігурацією 1С “Бухгалтерія для України 2.0”;
– налаштування механізму створення залізничних накладних в базі АС “Клієнт УЗ” на підставі заявок як транспортних інструкцій, а також шляхом копіювання вже створених документів, реалізований облік реквізитів накладних СМГС;
– розробка механізму обліку залишків пломб (ЗПП) на станціях з можливістю автоматичного списання при завантаженні залізничних накладних, а також ручного коректування надходження, переміщення між станціями інших списань із зазначенням вагона і накладної (бракування пломби, наприклад);
– відкриття обороту вагонів за обраною заявці.

Проект автоматизації обліку послуг з транспортно-експедиційного обслуговування був реалізований в прийнятні терміни, відповідно до наших побажань і вимог до системи.

Термін впровадження: 2 місяці

Оцінка по 5 бальній шкалі:
– Відповідність потребам організації: 5
– Зручність роботи з програмою: 5
– Оцінка якості роботи партнера “САБ”: 5
Фахівці компанії ТОВ «Арт Порт» підійшли до виконання поставлених завдань з відповідальністю і врахували особливості нашої роботи. Ми висловлюємо подяку директору та співробітникам компанії і рекомендуємо його як надійного партнера в області автоматизації галузевих рішень для залізничної логістики.