ТОВ «Ерант» має багаторічний досвід роботи у сфері транспортно-експедиційного обслуговування, організації перевезення залізничним транспортом зернових культур та інших вантажів в державному і міждержавному співтоваристві з межами Одеської, Придніпровської, Південно-Західної, Південної та Львівської залізниць.

Головною метою компанії є надання оптимального портфеля транспортно-експедиційних послуг на українському ринку із забезпеченням максимальної надійності та високої якості в обслуговуванні клієнтів.

В кінці 2016 року компанія «Ерант» стала першою транспортно-експедиційною компанією в Україні, яка пройшла сертифікацію GMP +, що тепер дає можливість компанії організовувати перевезення залізничним транспортом в країни Євросоюзу та інших держав з дотриманням міжнародних вимог.

Зростання обсягу залізничних перевезень, розширення спектра послуг, що надаються нашою компанією, викликали необхідність автоматизації вирішення завдань з управління перевезеннями. Для оперативного управління необхідна актуальна інформація:

 • по вагонах і вантажам;
 • вантажовідправникам та вантажоодержувачам;
 • заявкам на транспортно-експедиційне обслуговування і фактичним показникам їх виконання;
 • тарифам на перевезення і додатковим послугам українських залізниць;
 • стану вагонів, їх дислокації, технічним параметрам.

Розв’язання питання автоматизації обліку транспортно-експедиційних послуг було вирішено здійснювати на базі програмного продукту «Арт:Залізнична Логістика Ultimate», розробленого фахівцями компанії «Арт Порт». Перевагою даного продукту є можливість інтегрувати доступ до даних українських залізниць в інформаційну систему підприємства.

Крім того, перед розробниками було поставлено завдання:

 • автоматична прив’язка залізничних накладних до заявок на перевезення;
 • обмін з конфігурацією «Бухгалтерія для України 2.0″.

Фахівці ТОВ «Арт Порт» провели передпроєктне обстеження особливостей нашої діяльності, вивчили потреби та побажання до нової системи обліку транспортно-експедиційних послуг, встановили систему на сервері та робочих місцях, справили її налаштування та необхідні програмні доопрацювання, навчили співробітників працювати в системі.

В результаті впровадження ми отримали програмний продукт, який дозволив автоматизувати основні функції обліку транспортно-експедиційних послуг, зробити весь процес простим і наочним, скоротити час обробки інформації та документів, звести до мінімуму фактор людських помилок.

В ході впровадження даного продукту були виконані наступні роботи:

 • автоматична прив’язка залізничних накладних до заявок на перевезення;
 • прив’язка кілька заявок для однієї залізничної накладної до кожного вагону окремо;
 • розробка механізму розподілу вагонів по заявках в разі наявності відкритих заявок з однаковими ключовими параметрами;
 • обмін з конфігурацією “Бухгалтерія для України 2.0”;
 • налаштування механізму створення залізничних накладних в базі АС “Клієнт УЗ” на підставі заявок як транспортних інструкцій, а також шляхом копіювання вже створених документів, реалізований облік реквізитів накладних СМГС;
 • розробка механізму обліку залишків пломб (ЗПП) на станціях з можливістю автоматичного списання при завантаженні залізничних накладних, а також ручного коректування надходження, переміщення між станціями інших списань із зазначенням вагона і накладної (бракування пломби, наприклад);
 • відкриття обороту вагонів за обраною заявкою.

Проєкт автоматизації обліку послуг з транспортно-експедиційного обслуговування був реалізований в прийнятні терміни, відповідно до наших побажань і вимог до системи.

Термін впровадження: 2 місяці

Оцінка по 5-бальній шкалі:

 • Відповідність потребам організації: 5
 • Зручність роботи з програмою: 5
 • Оцінка якості роботи партнера “САБ”: 5

Фахівці компанії ТОВ «Арт Порт» підійшли до виконання поставлених завдань з відповідальністю і врахували особливості нашої роботи. Ми висловлюємо подяку директору та співробітникам компанії та рекомендуємо його як надійного партнера в області автоматизації галузевих рішень для залізничної логістики.