Найбільша інфраструктурна компанія ТИС володіє та управляє всією обслуговою інфраструктурою терміналів, в тому числі власною залізничною станцією.

Термінали ТИС – це доступ до міжнародних ринків виробництва і споживання зерна, добрив, вугілля, руди, товарів народного споживання для сотень мільйонів людей. Близько 700 суднозаходів на рік пов’язують ТИС більш ніж з 1500 портів по всьому світу. Наш вантажообіг за 2017 рік склав 26,012 млн т.

ТОВ «ТИС-Руда» – це найбільш ефективний експортний термінал порту Южний з перевалки залізорудних окатишів. Обсяг перевалки у 2017 р. перевищив 5,6 млн тонн.

Термінал «ТІС-Руда» в морському порту «Південний» є стратегічною ланкою експортної логістики «Ferrexpo», компанія є співвласником терміналу.

У зв’язку зі змінами в структурі підприємства було прийнято рішення автоматизувати оперативний облік.

Для вирішення завдань автоматизації бізнес-процесів компанія ТОВ «Арт Порт» запропонувала адаптувати та впровадити програмні продукти комплексу «Арт:Порт»: «Арт:Стивідорна компанія» і «Арт:Експедирування».

Фахівцями фірми ТОВ «Арт Порт» був доопрацьований і впроваджений програмний комплекс, проведено навчання оперативних працівників компанії. Наші співробітники отримують якісні консультації щодо раціонального використання даних продуктів.

В результаті впровадження автоматизовані та адаптовані такі програмні розділи:

 1. Блок диспетчеризації:
 • документи реєстрації залізничних накладних, прибуття вагонів на станцію і подачі в порт;
 • механізм завантаження даних про вагони з Excel-файлу натурного листа від станції з формуванням документів залізничної накладної, прибуття вагонів на станцію і приймального акта;
 • розроблений функціонал автоматичної зміни даних вагона у всіх документах після залізничної накладної при коригуванні інформації в ній;
 • розроблено АРМ “Підхід суден” для спрощеної реєстрації графіка підходу суден і декларацій по підходу судна;
 • реалізований механізм обліку відстані від носа і корми судна до кордонів при швартуванні на причалі;
 • розробка механізму обліку покрокового плану навантаження судна в документі “Вантажний план” на додаток до стандартної узагальненої таблиці каргоплана;
 • адаптовані друковані форми каргоплана – коротка з вагою і розгорнута за напрямками для кожного типу;
 • розроблений документ “Змінно-добовий план” з друкарською формою і порівнянням плану і факту в розрізі обладнання.
 1. Блок групи обліку:
 • адаптація системи під облік навалювальних вантажів;
 • для усунення проблеми з негативними залишками при відвантаженні проведено поділ документальних і фізичних залишків вантажу на складі за напрямами та контрактами;
 • розробка форми “Формування реєстрів надходження вантажів” для автоматичної генерації реєстрів прийнятих вантажів за період в розрізі приймальних актів;
 • розробка АРМ вивантаження транспорту для швидкої реєстрації обробки вагонів з автоматичним формуванням документа подачі вагонів в порт і друкованої формою “Повідомлення станції”;
 • реалізований механізм відображення «прямого» варіанту вивантаження транспорту на судно для двох ситуацій:
  1. Однозначне списання документів на фактичне судно;
  2. Оприбуткування документів на склад замість документів, списаних по FIFO на судно (відмінність фізичного і документального розрізів обліку);
 • реєстрація відвантаження на судно розділена на дві таблиці: складський фізичний облік по штабелях, трюмам і облік за напрямками вантажів;
 • розроблено механізм списання вантажу на підставі Інструкцій в дорученнях для поділу однієї країни призначення в «шапці» доручення (згідно з ВМД) на кілька країн і контрактів згідно з інструкцією вантажовідправника;
 • механізм вказівки в дорученні правил відбору партій вантажу за напрямками для відвантаження;
 • при підборі вантажу у «Відвантаження на судно» розроблений механізм підбору вантажів за Інструкцією вантажовідправника з номером контракту і номера складу, де розміщений вантаж;
 • зміна автоматичного підбору документів партій вантажу в «Здавальних актах» в зв’язку з цим, списання документів по партіях приходу без необхідності реєстрації переміщення;
 • розробка підсистеми інвентаризації: акти інвентаризації, списання та оприбуткування вантажу з друкованими формами;
 • реалізований блок звітів за зразком ТОВ “ТИС- Руда”;
 • доопрацьована можливість розрахунку зберігання вантажів за переліком документів партій з обраного здавального акту.
 1. Блок портової логістики та експедирування:
 • вбудовування підсистеми портового експедирування в основну конфігурацію “Арт: Стивідорна компанія”;
 • адаптація документа “Місячний план завозу” під прийняту на підприємстві форму;
 • додавання добового графіка подачі вагонів зі зміною кількості колонок днів на формі в залежності від місяця;
 • розробка документа “” Річний план вантажопереробки “;
 • розроблений блок аналітичних звітів: “Аналіз обробки залізничного транспорту”, “Аналіз використання складу»;
 • розробка друкованих форм за зразками для блоку портового експедирування: «Доручення на навантаження», «Коносамент», «Штурманська розписка», «Маніфест», «Таймшит»;
 • додавання в доручення на навантаження поля “Вид документа закриття”.

(Коносамент, Штурманська розписка, Морська накладна).

Також був розроблений механізм для роботи логіста – спеціальний документ, в якому можна вводити планові показники роботи терміналу, а з форми – відкрити Excel-файл, який частково буде заповнений фактичними показниками з бази даних, але додатково користувач зможе використовувати будь-які формули, графіки та інші об’єкти, а потім зберегти його безпосередньо в базу даних, щоб в будь-який момент отримати доступ до зведення минулих періодів.

 

Термін впровадження: 3 місяці

 

Оцінка по 5-бальній шкалі:

– Відповідність потребам організації: 5

– Зручність роботи з додатком: 5

– Оцінка якості роботи партнера «САБ»: 5

Фахівці компанії ТОВ «Арт Порт» підійшли до виконання поставлених завдань з відповідальністю і врахували особливості нашої роботи.

Автоматизована система обліку «Арт:Стивідорна компанія» дозволила отримати зручність і функціональність в обробці даних.

Зручність починається вже з перших кроків використання – шляхом завантаження даних про вагони з Excel-файлу натурного листа від станції істотно скорочено час введення даних по вагонах. Таким чином, мінімізований ризик допущення помилок.

Під час вивантаження транспортних засобів на «АРМ вивантаження транспорту» досить для групи вагонів одноразово вибрати місце складування, і при цьому система автоматично створить документ «Подача / прибирання вагонів» з відображенням часу подачі заявки, подання, прибирання, а також початку і закінчення вивантаження.

Також, автоматизована система створює єдиний інформаційний простір шляхом об’єднання в єдиний процес введення даних оператором вагоноперекидача, групою обліку, диспетчерської, групою експедиції та логістики.

Факт приймання і відвантаження вантажу відбивається в одному місці і є доступним всім зацікавленим користувачам. Усувається багаторазове введення одних і тих же даних.

Перевагою автоматизованої системи обліку є:

 • Усунення ручної підготовки документів – всі документи формуються і роздруковуються з програми.
 • «Прозорість» обліку — для кожного вхідного/ вихідного документу (доручення, вантажний план, змінно-добовий план, коносамент, маніфест) відповідає електронний аналог з посиланнями один на одного і структурою підпорядкованості, тому завжди можна оперативно знайти необхідну інформацію.
 • Збільшення точності одержуваних звітних документів – при формуванні звітів використовуються одні й ті ж дані.
 • Пошук і виправлення помилок максимально спрощені. Якщо у звіті виявлена ​​помилка, то при відкритті в ньому електронного документа можна внести зміни.
 • Скорочення термінів складання звітних документів для «закриття» місяця.
 • Будь-які звіти можна сформувати в режимі реального часу. Також ці звіти можуть самостійно змінюватися користувачами без залучення фахівців ТОВ «Арт Порт», і формуватися в різних варіантах в залежності від поставлених вимог.
 • Шляхом «впровадження» Інструкції до доручення, процедура документального переміщення вантажу між складами практично виключена.
 • При навантаженні судна фактичними даними по складу (оператор ЦПУ) і документами за Інструкцією вантажовідправника (група обліку), можна в реальному режимі часу переглянути фактичні залишки складу і визначити різницю.

ТОВ «ТИС- Руда» висловлює подяку директору та співробітникам фірми ТОВ «Арт Порт» за кваліфіковану роботу з розробки та впровадження програмного комплексу і незабаром планує продовжувати співпрацю з цією компанією в наступних напрямках:

 • автоматизація робочого місце логіста (аналітична форма для прогнозування виконання максимально можливого і заявленого клієнтами вантажообігу);
 • облік вантажів поза вантажообігу;
 • автоматизація АРМ оператора ЦПУ (допомога в ухваленні рішення: підбір місця відвантаження по залишках на складах, потреби у вантажі за дорученнями, трюму згідно вантажного плану);
 • облік роботи устаткування;
 • зв’язок з системою автоматичної ідентифікації вагонів.