Компанія ТОВ «ЮПСС Ізмаїл», дочірня компанія найбільшого на півдні України портового комплексу з перевантаження наливних харчових вантажів на території Дніпро-Бузького морського порту, компанії ТОВ “ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА”.

У складних економічних та соціальних умовах 2022 року, а також у зв’язку з перенаправленням транспортних потоків у Дунайські порти, влітку 2022 року компанією у найкоротші терміни було побудовано та запущено новий перевантажувальний наливний термінал у порту Ізмаїл для експорту сільськогосподарської продукції.

З метою оптимізації та автоматизації всіх виробничих та логістичних процесів у терміналі, нами була залучена компанія «Арт Порт», яка надала свій програмний комплекс “Арт:Зерновий (Олійноналивний) термінал”, розроблений на платформі BAF і що складається з наступних підсистем:

 • АРМ “Контрольно-пропускний пункт”.
 • АРМ “Лабораторія”.
 • АРМ «Вагова».
 • Блок кількісно-якісного обліку.
 • Блок складського обліку.
 • Завантаження реєстрів транспорту, що знаходиться у дорозі.
 • «Арт.Накопичувач» – облік транспорту у своєму накопичувачі.
 • Облік наданих послуг.

У ході впровадження було виконано роботи з адаптації функціональних можливостей комплексу під бізнес-процеси нашої компанії.

Зокрема, були зроблені роботи з:

 • Інтеграції з ваговим обладнанням та існуючим обладнанням для розпізнавання номерів.
 • Створення та налаштування розподіленої інформаційної системи на 3 бази та оперативний обмін інформацією між ними.

Фахівці компанії ТОВ «Арт Порт» відповідально підійшли до виконання поставлених завдань та врахували всі особливості наших бізнес-процесів та висловлені нами побажання та пропозиції.

Внаслідок впровадження комплексу “Арт:Зерновий (Олійноналивний) термінал”:

 • Були автоматизовані всі процеси, пов’язані з прийманням та обробкою транспорту.

 • Збільшилася швидкість обробки машин, що прибули на термінал.

 • Автоматизовано управлінські процеси, а також облік вантажів та наданих послуг.

 • Зменшився обсяг виконуваних співробітниками «паперових», монотонних та одноманітних операцій.

 • Усі облікові бізнес-процеси стали формалізовані, виключилося дублювання введення однієї й тієї ж інформації на різних етапах роботи.

 • Зменшилася собівартість обробки однієї машини в терміналі.

Термін впровадження: 1 місяць

Оцінка за 5 бальною шкалою:

 • Відповідність потребам організації: 5
 • Зручність роботи з додатком: 5
 • Оцінка якості роботи партнера «САБ»: 5

Компанія ТОВ «ЮПСС Ізмаїл» висловлює подяку директору та співробітникам фірми «Арт Порт» за кваліфіковану роботу з впровадження та доопрацювання програмного комплексу та планує продовжувати співпрацю з робіт у цьому напрямку.

Дата початку промислової експлуатації – жовтень 2022 року