UMG — компанія, що володіє активами в сировинних напрямках і трейдингу. Заснована у 2006 р. фінансово-промисловою групою «Сістем Кепітал Менеджмент».
Компанія працює в шести основних напрямках: видобуток глини, видобуток вапняків і доломіту, перероблення і реалізація побічних продуктів ТЕС, рідкісних і технічних газів, трейдинг мінеральними добривами та зерновими. Географія постачі продукції охоплює 30 країн світу.

Глиновидобувні підприємства розташовані в Донецькій і Луганській областях України; флюсо-доломітові – в м. Докучаєвськ та смт Новотроїцьке Донецької області.

Одне з ключових напрямків бізнесу UMG – глиновидобувному, представлено трьома підприємствами:

 • ПАТ «Веско»
 • ПАТ «Дружківське рудоуправління»
 • ПрАТ «Вогнеупорнеруд»

На глинодобувних підприємствах UMG працює понад 1500 осіб. Завдяки портфелю продуктів, яка налічує понад 60 сортів глин, частка UMG на глобальному ринку глини становить близько 10%. При цьому 90% продажів UMG – це експортні постачання, що охоплюють 25 країн світу. Близько 50% експортованої продукції припадає на країни ЄС.

Флюсодоломітний напрямок представлено двома найбільшими на Україні підприємствами цієї галузі:

 • ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат»
 • ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління»

Основні споживачі продукції – українські підприємства металургійної, скляної, цементної, цукрової, будівельної, хімічної та інших галузей промисловості. Серед клієнтів UMG – ММК ім. Ілліча, Азовсталь, Запоріжсталь, Дніпровський металургійний комбінат, АрселорМіттал Кривий Ріг, Запорізький залізорудний комбінат, ХайдельбергЦемент Україна та інші.

Більшість перевезень здійснюється залізничним транспортом та перед компанією постало питання якісного вирішення завдань з управління перевезеннями:

 • по вагонах і вантажам;
 • вантажовідправникам та вантажоодержувачам;
 • тарифам на перевезення і додаткових послуг українських залізниць;
 • стану вагонів, їх дислокації, технічним параметрам і багато іншого …

Розв’язання задач з автоматизації обліку послуг з транспортно-експедиційного обслуговування було вирішено здійснювати на базі програмного продукту «Арт:Залізнична логістика», розробленого фахівцями компанії «Арт Порт», який дозволяє інтегрувати доступ до даних українських залізниць (через Сервер модуля узгодження, розроблений фірмою ТМ Софт) і їх передачу в інформаційну систему підприємства.

Крім того, перед розробниками було поставлено завдання розв’язання питань:

 • Автоматизованого розрахунку собівартості доставлення флюсового вапняку залізничним транспортом споживачам з використанням послуг перевізників;
 • Автоматичного моніторингу виконання відвантаження і доставлення з використанням даних сервера СМС Українських залізниць.

Фахівці ТОВ «Арт Порт» провели передпроєктне обстеження особливостей діяльності, вивчили потреби та побажання до нової системи обліку транспортно-експедиційних послуг, встановили систему на сервері та робочих місцях, справили її налаштування та необхідні програмні доопрацювання, навчили співробітників працювати в системі.

В результаті впровадження компанія отримала програмний продукт, який дозволив автоматизувати всі функції обліку транспортно-експедиційних послуг, зробити весь процес простим і наочним, скоротити час обробки інформації та документів, звести до мінімуму фактор людських помилок, в тому числі:

 • Завантаження електронних документів УЗ з можливістю перегляду друкованих форм у форматі PDF:
  • електронні залізничні накладні (ЕПД) – ГУ-27, СМГС, CIM;
  • пам’ятка ГУ-45 (подача / забирання);
  • відомості ГУ-46, ГУ-46а, ГУ-46к;
  • накопичувальні картки ФДУ-92;
 • Розкредитування залізничних накладних (введення даних одержувача та електронний підпис з відправленням в базу УЗ).
 • Механізм перегляду інформації по вагону: документи по вагону, історія станів, дислокація.
 • Розширені фінансово-аналітичні можливості:
  • автоматизований пошук вагонів і накладних в документах витрат і розподіл витрат пропорційно обраним показниками (тоннаж, кількість вагонів):
   • залізничний тариф і перевезення порожніх вагонів;
   • користування вагонами, подача / прибирання, маневрові роботи на станції;
   • інші станційні витрати (переадресація, зберігання, зважування, штрафи, оформлення і т.д.)
  • генерація актів форми ГУ-23 на підставі приміток відомостей користування вагонами ГУ-46;
  • доступ з картки вагона до витрат на перевезення з його участю;
  • можливість реєстрації інших витрат, не пов’язаних з УЗ (оформлення документів, робота приватних локомотивів).
 • Для економістів і фінансових аналітиків – ряд нових звітів:
  • «Аналіз обробки вагонів на станціях» (висновок вхідних і вихідних накладних по кожній станції, розрахунок часу перебування вагонів на різних етапах обробки, розрахунок часу перебування іноземних вагонів на території країни з урахуванням норм);
  • «Відомість за витратами на залізничні перевезення»;
  • «Аналіз автоматичного розподілу витрат» для перегляду і коригування логістом витрат в документах, в яких система не змогла визначити вагони та накладні автоматично.
 • Для залізничних експедиторів:
  • облік і оперативна обробка заявок на перевезення (автоматична прив’язка фактичних залізничних накладних до замовлення, візуальний моніторинг динаміки виконання замовлення, прив’язка витрат УЗ по вагонах, розрахунок витрат на тонну вантажу);
  • формування рахунку на експедиторські послуги та акту виконаних робіт на підставі замовлення;
  • розрахунок доходів, прибутку, % рентабельності замовлень на перевезення;
  • звіти:
   • рентабельність замовлень на перевезення з виділенням витрат за категоріями (на оренду вагонів, УЗ і інших);
   • аналіз виконання замовлень на перевезення.

Проєкт автоматизації обліку послуг з транспортно-експедиційного обслуговування був реалізований в терміни та відповідно до побажань та вимог до системи, погодженими сторонами в специфікації робіт.

Термін впровадження – 6 місяців.

Дата початку промислової експлуатації програмних продуктів – 01 червень 2018 року.