Allseeds – один з найбільших виробників і експортерів рослинних масел і шротів в Україні, що володіє сучасним олійно-екстракційним заводом з переробки насіння соняшнику потужністю 2400 т / добу (1800 т / добу для ріпаку або 1500 т / добу для сої) в найглибшому порту України Південний.

Allseeds також надає послуги з перевантаження рослинних олій і шротів на власних терміналах в порту Південний, де можуть обслуговуватися судна дедвейтом понад 100 тис. тонн з осадкою до 14,6 м для віддалених пунктів призначення, таких як Китай, Індія і Близький Схід. Компанія має репутацію надійного і високопрофесійного партнера на аграрних ринках.

Більшість перевезень сировини для виробництва і продукції здійснюється залізничним транспортом, і компанія зіткнулася з проблемою якісного управління перевезеннями:

 • по вагонам і вантажам;
 • вантажовідправникам та вантажоодержувачам;
 • тарифам на перевезення і додатковим послугам українських залізниць;
 • дислокації вагонів, їх стану, технічним параметрам і багато іншого …

Для вирішення існуючої проблеми співробітники компанії повинні були отримати доступ до оперативної, систематизованої і достовірної інформації, що можливо тільки при впровадженні систем автоматизації обліку. В якості такої системи був обраний програмний продукт «Арт:Залізнична логістика», розроблений фахівцями компанії «Арт Порт», який дозволяє інтегрувати доступ до даних українських залізниць (через Сервер модуля узгодження, розроблений фірмою ТМ Софт) і їх передачу в інформаційну систему компанії.

Також, при впровадженні «Арт:Залізнична логістика» розробники повинні були вирішити наступні завдання:

 • Завантаження вхідних і вихідних документів “АС “Клієнт УЗ” повинна здійснюватися в автоматичному режимі;
 • Реалізовано розподіл фактичних витрат на підставі даних станційних документів;
 • Підписання станційних відомостей і розкредитування залізничних накладних має здійснюватися користувачами прямо з системи із застосуванням електронно-цифрового підпису.

Фахівці ТОВ «Арт Порт» провели передпроектне обстеження особливостей діяльності, вивчили потреби і побажання до нової системи обліку транспортно-експедиційних послуг, встановили систему на сервері і робочих місцях, справили її налаштування та необхідні програмні доопрацювання, навчили співробітників роботі в системі.

В результаті впровадження компанія отримала програмний продукт, який дозволив автоматизувати всі функції обліку транспортно-експедиційних послуг, скоротити час обробки інформації та документів, зробити весь процес простим і наочним, звести до мінімуму фактор людських помилок, включаючи:

 • Завантаження електронних документів УЗ з можливістю перегляду друкованих форм в форматі PDF:
 • Розкредитування залізничних накладних (введення даних одержувача і електронний підпис з відправкою в базу УЗ)
 • Механізм перегляду інформації по вагону: документи по вагону, історія станів, дислокація.
 • Розширені фінансово-аналітичні можливості:
  • Автоматизований пошук вагонів і накладних в документах витрат і розподіл витрат пропорційно обраним показникам (тоннаж, кількість вагонів);
  • Генерація актів форми ГУ-23 на підставі приміток відомостей користування вагонами ГУ-46;
  • Доступ з картки вагона до витрат на перевезення з його участю;
  • Можливість реєстрації інших витрат, не пов’язаних з УЗ (оформлення документів, робота приватних локомотивів)
 • Ряд спеціальних звітів:
  • Аналіз обробки вагонів на станціях (висновок вхідних і вихідних накладних по кожній станції, розрахунок часу перебування вагонів на різних етапах обробки, розрахунок часу перебування іноземних вагонів на території країни з урахуванням норм);
  • Відомість за витратами на залізничні перевезення;
  • Аналіз автоматичного розподілу витрат для перегляду і коригування логістом витрат в документах, в яких система не змогла визначити вагони і накладні автоматично;
  • Рентабельність замовлень на перевезення з виділенням витрат за категоріями (на оренду вагонів, УЗ і інших);
  • Аналіз виконання замовлень на перевезення.

Проект автоматизації обліку послуг з транспортно-експедиційного обслуговування був реалізований в узгоджені терміни і відповідно до побажань і вимог до системи, викладеними сторонами в Специфікації робіт.