Арт:Залізнична дільниця

Підсистема призначена для обліку вагонів і локомотивів на залізничній дільниці підприємства. Пропонується у двох редакціях – Базова (Залізнична дільниця) і Розширена (Залізничний термінал).

Функціонал Залізнична дільниця(Basic Edition) Залізничний термінал (Ultimate Edition)
Планування
Місячний план завозу залізничним транспортом Х Х
План-фактний звіт щодо виконання плану завозу Х Х
Обмін з “АС клієнт УЗ” Х Х
Завантаження ЕПД (зі створенням і розкредитуванням), ГУ-45, ГУ-46 (з підписом), ФДУ-92 (з підписом) Х Х
Множинний друк накладних, супровідних документів і станційних документів Х Х
Автоматичне заповнення інформації з залізничних накладних в наступних документах Х Х
Звіт по вагонах в шляху і на станції за даними “АС клієнт УЗ” Х Х
Звіт по станційним витратам Х Х
Реєстрація прибуття вагонів на станцію Х
Завантаження довідок підходу вагонів ГІОЦ 1892 і 1005 Х Х
Завантаження пономерної дислокації вагонів Х
Облік обробки вагонів на території Х Х
Подача вагонів Х Х
Реєстрація комерційного огляду вагонів Х
Обробка вагонів (пам’ятка) Х Х
Установка довільного стану вагонів з призначеного для користувача списку Х
Повідомлення на забирання вагонів Х Х
Забирання вагонів (фактичне) Х Х
Реєстрація, підтвердження, закриття заявок на подачу / прибирання, маневрові роботи, зважування Х
Акт загальної форми, реєстрація дефектів Х
Звіт по подачах і забиранням за період Х Х
Звіт по обробленим вагонам за період Х Х
Звіт за станом вагонів на території Х Х
Звіт за часом перебування вагонів на території на обраний момент Х Х
Звіт за часом перебування вагонів на етапах обробки Х Х
Пошук вагона по номеру, перегляд історії операцій з картки Х Х
Облік переміщення вагонів по території Х
Ведення довідників пунктів призначення (локацій) і залізничних колій Х
Реєстрація переміщень документами обробки вагонів (подача на колію, прибирання із колії) Х
Реєстрація довільних переміщень вагонів з перерахунком порядку на коліях Х
АРМ диспетчера – візуалізація розміщення вагонів на коліях, генерація документів графічним підбором з виділенням вагонів, пошук, забарвлення за різними ознаками, згортання тощо. Х
Облік роботи локомотивів Х
Довідник локомотивів Х
Реєстрація операції локомотива Х
Ведення обліку палива по зміні в маршрутному листі, порівняння з нормами операцій Х
Завантаження даних по витратах і залишках палива з зовнішніх систем датчиків (Дніпротехтранс, наприклад) Х
Можливість прив’язки списку вагонів до операції, розподілу часу і палива на складські документи або заявки клієнтів (індивідуально) Х
Інтерактивний графік маневрових (поїзних) робіт з можливістю створення документів операцій і друку на А2, А3, А4 Х
Діаграма Ганта по роботі локомотивів Х
Табличний звіт по роботі локомотивів Х
Звіт по руху палива в локомотивах Х
Облік роботи співробітників Х
Реєстрація виходу працівників за посадами на зміну Х
Ведення маршрутних листів з автозаповненням за операціями локомотивів Х
Автоматичне формування актів простою по змінах Х
Звіт по роботі співробітників за період за видами робіт / нарахувань Х
Обмін даними з ЗУП (індивідуально) Х
Робоче місце клієнта (вантажоодержувача/відправника) Х
Перегляд і друк залізничних накладних на свою адресу Х
Розкредитування залізничних накладних Х
Формування заявок на роботи вручну або графічно на доступні вагони Х
Перегляд звітів обробки доступних вагонів Х
Вивантаження у власну облікову систему інформації про вагони (індивідуально) Х
Завантаження даних фактичної обробки вагонів зі складських облікових систем Х
Реєстрація статистичних даних без уточнення номерів вагонів Х
Група доходів (экономічний блок) Х
Реєстрація індивідуальних угод з клієнтами по тарифах Х
Розрахунок послуг подачі / забирання, маневрових робіт (за заявками), зважування з печаткою приймально-здавальних актів Х
Перевиставляння станційних витрат Х
Статистична звітність Х
Обмін даними з типовим продуктом “Бухгалтерія” Х
Графічне робоче місце керівника Х

Переваги підсистеми:

 • Автоматичний обмін електронними документами з інформаційною системою УЗ *.
 • Мінімізація ручного введення і контроль інформації про вагон і вантаж.
 • Візуалізація розміщення вагонів на території станції та залізничної дільниці.
 • Єдиний інформаційний простір для всіх користувачів (співробітники УЗ на станції, залізничний термінал, вантажовідправника/вантажоодержувачів).
 • Інтеграція з іншими інформаційними системами (наприклад, програмне забезпечення залізничній ваговій).
 • Збереження комерційної таємниці.

Функціональні можливості:

 • Автоматичне завантаження електронних залізничних накладних з інформаційної системи УЗ і реєстрація вагонів, вантажів та іншої інформації в базі даних *.
 • Форми швидкого і спрощеного введення інформації в документи.
 • Візуалізація розташування вагонів на територіях залізничного термінала і вантажоодержувачів з можливістю інтерактивного створення документів, кольорового виділення вагонів по довільному відбору даних, перемикання між різними дільницями підприємства.
 • Автоматичне завантаження даних зважування вагонів із зовнішньої програми реєстрації ваги.
 • Реєстрація маршрутних листів, детальний облік переміщень і інших операцій локомотивів, побудова графіка маневрових робіт.
 • Система контролю виконання заявок, як вантажоодержувачем, так і залізничним терміналом.
 • Реєстрація додаткової інформації вантажоодержувачів (судно, номер коносамента, номер відпустки).
 • Розрахунок наданих залізничним терміналом послуг зі зважування, подачі/забирання вагонів на станцію і вантажні комплекси, виконання додаткових маневрових робіт.
 • Облік витрат палива при роботі локомотивів.
 • Формування звітів:
  • відомість-розрахунок по зважуванню, додатковим маневрам, подачі/забирання;
  • журнал зважувань (із зазначенням дозувань);
  • звіт з виконання заявок вантажоодержувачів;
  • попередній розрахунок послуг залізничного термінала;
  • попередній графік подачі вагонів;
  • графік маневрових робіт;
  • звіт по поточному розташуванню вагонів (перепис вагонів);
  • аналіз обробки вагонів, виконання плану обробки вагонів, відомість плати за користування вагонами та інші.

* При наявності у клієнта програми «Сервер модуля узгодження» фірми «ТМ Софт».

Практичне використання “Арт:Залізнична дільниця” на прикладі роботи компанії “Залізничні експрес перевезення” в Дунайських портах, про яке було розказано на вебінарі 10 березня 2023 року, можна переглянути в цьому відео